Machtiging doelgroepverklaring loonkostenvoordeel online

14 februari 2018 | Door redactie

Een werknemer die in het doelgroepregister van UWV staat, kan zijn werkgever machtigen om een doelgroepverklaring voor een loonkostenvoordeel (LKV) aan te vragen. Daarvoor heeft UWV een formulier gepubliceerd. Dit formulier werkt echter niet voor alle werknemers.

Als een werknemer aan de voorwaarden voldoet, kan zijn werkgever voor hem een LKV van maximaal € 6.000 per kalenderjaar krijgen. Daarvoor is in de meeste gevallen een doelgroepverklaring (e-learning) nodig. Sinds 1 januari 2018 kan uw organisatie die doelgroepverklaring zelf aanvragen. UWV heeft het formulier daarvoor gepubliceerd.

Werkgever en werknemer moeten invullen

Het formulier Machtigen aanvraag doelgroepverklaring LKV (doc) bestaat uit twee delen:

  • Deel 1 moet de werknemer zelf invullen.
  • Deel 2 vult uw organisatie – de gemachtigde – in.

Uw organisatie moet in de aanvraag aangeven onder welke van de vier doelgroepen de werknemer valt. Het is mogelijk om meerdere doelgroepen te selecteren, maar dat leidt niet tot meer voordeel. Als een werknemer meerdere LKV’s met zich meebrengt, krijgt de organisatie er slechts één: die voor arbeidsgehandicapte werknemers.
Beide partijen moeten het formulier ook ondertekenen. De werkgever moet het formulier vervolgens per post naar UWV opsturen. Het duurt uiterlijk 13 weken voordat uw organisatie een beslissing van UWV ontvangt. Voor buitenlandse werknemers moet er soms ook nog bewijs worden meegestuurd. Dat is het geval als de werknemer voor indiensttreding bij uw organisatie een uitkering kreeg uit een ander land van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.

Niet voor alle werknemers

Het formulier is alleen geschikt voor werknemers die een uitkering van UWV krijgen of kregen en voor buitenlandse werknemers. Werknemers die een uitkering van de gemeente ontvangen, kunnen een doelgroepverklaring voor een LKV aanvragen bij hun woongemeente. Als zij uw organisatie willen machtigen om de aanvraag bij de gemeente te doen, kunnen zij de gemeente vragen of dat mogelijk is en welk formulier zij daarvoor moeten invullen.

Meer informatie over de voordelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) vindt u in de toolbox Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV.