Misschien toch LKV voor stagiair schooljaar 2017-2018

20 juni 2018 | Door redactie

Werkgevers krijgen misschien alsnog een loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs uit schooljaar 2017-2018 die direct na hun stage bij hun organisatie een arbeidscontract getekend hebben. Dit kan gedurende drie jaar € 2.000 per werknemer per jaar schelen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in antwoord op Kamervragen (pdf) dat hij de mogelijkheid onderzoekt om een uitzondering te maken op de regels voor de doelgroepverklaring van UWV. Stagiairs die in schooljaar 2017-2018 stage liepen bij een werkgever en direct aansluitend bij dezelfde werkgever een arbeidscontract tekenen, zouden daardoor alsnog een doelgroepverklaring (e-learning) kunnen aanvragen voor zowel de stageperiode als de periode dat het arbeidscontract al geldt.

Nu geen LKV door fictieve dienstbetrekking

Door deze uitzondering kunnen werkgevers alsnog een loonkostenvoordeel (LKV) voor deze werknemers krijgen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk, omdat veel werkgevers zich er niet bewust van zijn dat een betaalde stage fiscaal gezien gelijk staat aan een fictieve dienstbetrekking en zij dus binnen drie maanden na de start van die stage al een doelgroepverklaring zouden moeten hebben om in aanmerking te komen voor een LKV. Vragen de werkgevers de doelgroepverklaring pas aan na aanvang van het aansluitende arbeidscontract, dan zijn zij dus te laat om nog LKV te ontvangen. Dat scheelt maximaal € 2.000 per werknemer per jaar gedurende drie jaar.

Uitzondering is eenmalig

Voor toekomstige gevallen wil de minister de huidige regels niet wijzigen. Wel zal UWV – ook via betrokken onderwijsinstellingen – werkgevers actief gaan wijzen op het feit dat ze binnen drie maanden na aanvang van de stageperiode een doelgroepverklaring van de werknemer moeten hebben om recht te hebben op het LKV. Wordt de doelgroepverklaring pas na aanvang van het arbeidscontract aangevraagd, dan is dat te laat. Daar komt geen verandering in. Werkgevers moeten dus nadenken over het LKV en de doelgroepverklaring zodra de stagiairs meegenomen worden in de aangifte loonheffingen.