Niet altijd doelgroepverklaring nodig voor LKV in 2018

7 augustus 2017 | Door redactie

Hoewel uw organisatie voor alle loonkostenvoordelen per 1 januari 2018 een doelgroepverklaring nodig heeft, geldt er een overgangsregeling als u voor een werknemer nu al premiekorting ontvangt. Dat scheelt papierwerk!

Per 1 januari 2018 wordt het huidige systeem van premiekortingen vervangen door loonkostenvoordelen (LKV’s). Om een LKV voor een werknemer te ontvangen, heeft uw organisatie een doelgroepverklaring van UWV of de gemeente nodig. Op die regel geldt één belangrijke uitzondering. Voor de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer komt er namelijk een overgangsregeling. Dat staat in de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2018.

Drie voorwaarden voor overgangsregeling

Maakt uw organisatie nu gebruik van de premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer en heeft de werkgever nog niet de volledige looptijd van die premiekorting opgebruikt op 1 januari 2018, dan mag hij de resterende periode LKV (tool) toepassen zonder doelgroepverklaring. Daarvoor gelden drie voorwaarden:

  • De werkgever geeft in zijn aangifte loonheffingen over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aan dat hij voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast.
  • De werkgever vult in deze aangifte ook een bedrag aan premiekorting in.
  • De werkgever geeft in de aangiften loonheffingen over 2018 aan dat hij één of meer LKV’s voor deze werknemer wil aanvragen. Het soort LKV moet overeenkomen met de premiekorting waarop de werkgever recht had in het laatste aangiftetijdvak van 2017.

Vergeet de werkgever te voldoen aan (een van de) eerste twee voorwaarden, dan kan hij dat uiterlijk op 1 mei 2018 corrigeren.