Per 2018 jeugd-LIV ter compensatie hoger minimumjeugdloon

19 september 2017 | Door redactie

Organisaties die vanaf 1 januari 2018 jongere werknemers in dienst hebben, krijgen onder voorwaarden voor hen jeugd-LIV. Die tegemoetkoming is bedoeld om de stijging van het minimumjeugdloon te compenseren.

Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is sinds 1 juli 2017 flink verhoogd. Ter compensatie van dit hogere jeugdloon wordt per 1 januari 2018 het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor deze leeftijdscategorie ingevoerd: het jeugd-LIV. Een organisatie heeft dan – als aan alle voorwaarden (tool) is voldaan – per werknemer recht op een tegemoetkoming per verloond uur (tool) per jaar. Het voordeel kan in 2018 oplopen tot € 3.286,40 per werknemer per jaar.

In 2018 geldt factor 1,5

Na 2018 wordt de tegemoetkoming per uur en het maximumbedrag per jaar lager, omdat het jeugd-LIV in dat eerste jaar 1,5 keer zo hoog is als eigenlijk de bedoeling is. Die factor 1,5 geldt, omdat het minimumjeugdloon al per 1 juli 2017 is verhoogd, maar het jeugd-LIV pas per 2018 wordt ingevoerd.

Geen hoger loon voor BBL’er

Voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar oud die een dienstverband hebben in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), krijgen werkgevers geen jeugd-LIV. Dat hoeft ook niet: het minimumloon voor deze groep werknemers is namelijk niet verhoogd en dat zal ook niet het geval zijn bij de tweede verhoging (tool) die waarschijnlijk per 2019 in zal gaan.