Per 2025 meer mogelijkheden voor recht op LKV

20 september 2022 | Door redactie

Per 2025 wil het kabinet enkele wijzigingen aanbrengen in het systeem van de loonkostenvoordelen (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV). De wijzigingen worden beschreven in de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), die werd gepresenteerd op Prinsjesdag.

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) kent twee tegemoetkomingen voor werkgevers: het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV) (artikel). Werkgevers kunnen een LKV ontvangen voor de volgende groepen werknemers: uitkeringsgerechtigden van 56 jaar en ouder, arbeidsgehandicapten, herplaatste arbeidsgehandicapten en werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden. LKV’s zijn tegemoetkomingen per werknemer per uur die een organisatie kan krijgen voor het (opnieuw) in dienst nemen van een werknemer uit één van de doelgroepen. Als het aan het kabinet ligt, gaat er per 2025 het een en ander veranderen ten aanzien van deze tegemoetkomingen.

Wijzigingen voor LKV en LIV per 2025

De begroting van het ministerie van SZW beschrijft de volgende wijzigingen voor de LKV’s en het LIV die het kabinet per 1 januari 2025 wil doorvoeren:

  • Voor de uitkeringsgerechtigden van 56 jaar en ouder, arbeidsgehandicapten en herplaatste arbeidsgehandicapten moet een nieuwe werkgever straks LKV kunnen ontvangen voor een werkgever die eerder een doelgroepverklaring heeft ontvangen waarvan de looptijd nog niet is verstreken.
  • De hoogte van het LKV voor uitkeringsgerechtigden van 56 jaar en ouder, arbeidsgehandicapten, herplaatste arbeidsgehandicapten gaat omlaag.
  • De voorwaarden van het LKV herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer worden gewijzigd, waardoor werkgevers vaker aanspraak kunnen gaan maken op dit LKV.
  • Het LKV werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden moet structureel beschikbaar worden. Dit maakt dan een einde aan de maximale toepassingsperiode van drie jaar die nu geldt. Ook moeten werkgevers dit LKV kunnen toepassen voor alle werknemers die ze in dienst hebben, en niet alleen voor de werknemers die onlangs in dienst zijn getreden, en wordt de doelgroepverklaring afgeschaft.
  • Het LIV wordt afgeschaft als gevolg van de hervorming van het pensioenstelsel.

Voor de aanpassingen is een wetswijziging nodig.

Uitgaven LIV en jeugd-LIV nemen toe

Voordat het LIV in 2025 wordt afgeschaft, nemen de uitgaven hiervoor wel eerst nog toe. Door de verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2023, nemen de uitgaven voor het LIV in 2024 (vanwege de uitbetaling in 2025) naar schatting toe met € 170,0 miljoen. In 2024 kost dit de overheid uiteindelijk geen extra geld. Vanaf 2025 (uitbetaling vindt plaats in 2026) wordt het LIV afgeschaft.
Ook de kosten voor het jeugd-LIV nemen toe door de verhoging van het WML. In 2024 (vanwege de uitbetaling in 2025) leidt dit tot een stijging van de uitgaven van naar schatting € 9,0 miljoen. Per 2024 wordt het jeugd-LIV afgeschaft, net als het LIV als gevolg van de hervorming van het pensioenstelsel.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.