Premiekorting wordt straks loonkostenvoordeel

15 september 2015 | Door redactie

De nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) die op Prinsjesdag is gepresenteerd, zet het stelsel van premiekortingen in de loonaangifte op zijn kop. De bestaande premiekortingen worden vervangen door loonkostenvoordelen voor het in dienst nemen van bepaalde werknemers.

De ministerraad wil de premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking omvormen tot zogenoemde loonkostenvoordelen (LKV’s). Dit nieuwe systeem moet per 1 januari 2018 van kracht worden.

Tegemoetkoming achteraf terugbetaald

Een voorwaarde voor deze nieuwe regeling was dat de overheid moet kunnen beoordelen of uw organisatie voor de tegemoetkoming in aanmerking komt, zonder dat daar nieuwe informatie voor nodig is. Het uitgangspunt moet dus informatie zijn die al beschikbaar is bij de Belastingdienst, UWV of de gemeente. Daarom is gekozen voor een systeem waarbij uw organisatie de korting niet meer verrekent met de verschuldigde premies werknemersverzekeringen – zoals nu het geval is – maar na afloop van het kalenderjaar als tegemoetkoming terugkrijgt. UWV gaat de tegemoetkoming berekenen, de Belastingdienst betaalt hem aan uw organisatie uit. U kunt per werknemer drie jaar lang maximaal € 6.000 LKV per jaar ontvangen.

Lage-inkomensvoordeel in de maak

Naast de LKV’s introduceert de Wet tegemoetkomingen loondomein het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV). Dit is een loonkostenvoordeel voor werkgevers die een werknemer met een relatief laag loon in dienst hebben.

Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.