Samenloop tegemoetkomingen voor één werknemer mogelijk?

22 augustus 2022 | Door redactie

Er bestaan diverse financiële tegemoetkomingen in het loondomein die een organisatie voor specifieke groepen werknemers kan ontvangen: het loonkostenvoordeel (LKV), (jeugd-)lage-inkomensvoordeel (LIV), de loonkostensubsidie en loondispensatie. Soms kan een organisatie deze voordelen combineren voor één werknemer, vaak ook niet.

Voor sommige groepen werknemers kan de werkgever onder voorwaarden financiële voordelen krijgen. Bijvoorbeeld bij het aannemen van een werknemer die een laag loon verdient, een arbeidsgehandicapte werknemer of een oudere werknemer die daarvóór een uitkering kreeg. Als de werkgever een goed overzicht heeft van de tegemoetkomingen die hij voor een werknemer kan krijgen, kan hij optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV (toolbox), en weet hij in welke situaties hij loonkostensubsidie of loondispensatie kan aanvragen. 

Stapelen van LKV, (jeugd-)LIV, loonkostensubsidie, loondispensatie

Het voordeel zou lekker kunnen oplopen als een organisatie voor één werknemer meerdere tegemoetkomingen krijgt. Voor bijvoorbeeld een in dienst genomen arbeidsgehandicapte die net iets boven het minimumloon verdient, zou een werkgever op jaarbasis zowel LIV als het LKV arbeidsgehandicapte willen ontvangen. Maar het stapelen van tegemoetkomingen is lang niet altijd mogelijk en soms zelfs niet toegestaan, zoals u hieronder ziet.

 

Jeugd-LIV

LIV

Loon-
dispensatie

Loonkosten-
subsidie

LKV

Jeugd-LIV

n.v.t.

Samenloop niet mogelijk

Samenloop niet mogelijk

Samenloop toegestaan

Samenloop toegestaan

LIV

Samenloop niet mogelijk

n.v.t.

Samenloop niet mogelijk

Samenloop toegestaan

Bij samenloop wordt één van de twee uitbetaald*

Loon-
dispensatie

Samenloop niet mogelijk

Samenloop niet mogelijk

n.v.t.

Samenloop niet mogelijk

Samenloop toegestaan

Loonkosten-subsidie

Samenloop toegestaan

Samenloop toegestaan

Samenloop niet mogelijk

n.v.t.

Samenloop toegestaan

LKV

Samenloop toegestaan

Bij samenloop wordt één van de twee uitbetaald*

Samenloop toegestaan

Samenloop toegestaan

Bij samenloop van meerdere LKV’s wordt er één uitbetaald**

*De organisatie krijgt het LKV uitbetaald als dat hoger of even hoog is als het LIV, en krijgt het LIV uitbetaald als dat hoger is dan het LKV.
**De organisatie krijgt het hoogste LKV uitbetaald, en bij gelijke hoogte het LKV oudere werknemer uitbetaald.

Meer informatie over de voordelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) vindt u in de toolbox Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV.