SV-loon straks doorslaggevend voor lage-inkomensvoordeel?

17 juli 2017 | Door redactie

Hoewel het loon volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) nu doorslaggevend is voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) gaan er stemmen op om dat te wijzigen in het socialeverzekeringsloon (sv-loon). Dat zou betekenen dat sommige werknemers buiten of juist binnen de grenzen voor het LIV vallen.

Volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) is het loon volgens de WML van een werknemer doorslaggevend bij het bepalen of zijn gemiddelde uurloon binnen de grenzen van het LIV valt. Dat wordt mogelijk veranderd: het sv-loon zou dan de basis voor het LIV worden. Als de WTL inderdaad aangepast wordt, heeft dat een voordeel, maar ook een groot nadeel.

Geen LIV meer na pensioenpremies

Als een werknemer het wettelijk minimumloon (tools) of net ietsje meer verdient, kan zijn sv-loon door de inhouding van het werknemersdeel van de pensioenpremie wel eens lager zijn dan 100% van het wettelijk minimumloon. Voor die werknemer zou de werkgever dan geen tegemoetkoming per uur (tool) meer krijgen.

Buitenlandse werknemers tellen wel mee

Het voordeel van de mogelijke wijziging is dat buitenlandse werknemers voor wie de Nederlandse werkgever geen loonbelasting/premie volksverzekeringen inhoudt en afdraagt, door de wijziging wel binnen de grenzen van het LIV zouden vallen. Dat levert voor werkgevers die veel van deze werknemers in dienst hebben, een voordeel op.