Tijdelijke verhoging van LIV is beperkt

11 november 2022 | Door redactie

Tijdens de stemming over het Belastingplan 2023 in de Tweede Kamer is een voorgestelde tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV) beperkt. De verhoging gaat alleen gelden voor het LIV in 2022, de tegemoetkoming die werkgevers uitbetaald krijgen in 2023.

Donderdag 10 november stemde de Tweede Kamer in met het Belastingplan 2023 en aanverwante wetsvoorstellen. Tijdens de stemming nam de Kamer een gewijzigd amendement aan van Kamerlid Maatoug c.s. Daarin is geregeld dat de eerder voorgenomen verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor 2024 wordt geschrapt. Het kabinet heeft volgens de indieners immers met goede reden aangekondigd dat het LIV per 2025 volledig afgeschaft wordt. Dat betekent dat de verruiming van de tegemoetkoming die in 2024 wordt uitbetaald (en ziet op het jaar 2023) niet doorgaat. De indieners stelden voor de vrijgekomen middelen bijvoorbeeld te gebruiken voor verlaging van de lagere Aof-premie voor kleine werkgevers. 

LIV 2022 stijgt met terugwerkende kracht 

De andere voorstellen uit de nota van wijziging gaan wel door. De vergoeding per verloond uur wordt dus eenmalig met terugwerkende kracht over 2022 (uitbetaald in 2023) verhoogd van € 0,49 naar € 0,78 per verloond uur per werknemer. De maximale vergoeding wordt eenmalig met terugwerkende kracht over 2022 (uitbetaald in 2023) verhoogd van € 960 naar € 1.520 per werknemer per kalenderjaar. En per 2024 zal de bovengrens van het LIV worden bijgesteld. De Eerste Kamer moet nog over de plannen stemmen. 

Update 15 november 2023: in de eerste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 die de Belastingdienst publiceerde, staat de verhoging van het LIV over 2023 (uitbetaald in 2024) nog wél genoemd. Daarin is te lezen dat het bedrag aan LIV dat in 2024 wordt uitbetaald over 2023 eenmalig € 0,63 per verloond uur (was: € 0,49) wordt. Het maximale bedrag wordt € 1.242 (was: € 960) per werknemer per kalenderjaar.