Uurloongrenzen voor lage-inkomensvoordeel 2017 bekend

19 juli 2017 | Door redactie

Alleen als een werknemer in 2017 een gemiddeld uurloon heeft van minimaal € 9,66 en maximaal € 12,08 krijgt zijn werkgever voor hem het lage-inkomensvoordeel (LIV). Dat blijkt uit de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2018.

Werkgevers krijgen het LIV alleen voor werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon (tools) voor 22-jarigen en ouder verdienen. Er gelden twee categorieën uurlonen en bijbehorende tegemoetkomingen. In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 staan de grenzen voor 2017:

  • een tegemoetkoming van € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per kalenderjaar voor werknemers die minimaal € 9,66 en maximaal € 10,63 per uur verdienen;
  • een tegemoetkoming van € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar voor werknemers die meer dan € 10,63 en maximaal € 12,08 per uur verdienen.

Rekensom niet zo eenvoudig als het lijkt

De grenzen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) klinken eenvoudig, maar zijn dat in de praktijk niet altijd. Het gaat namelijk om het gemiddelde uurloon over alle verloonde uren (tool) in een kalenderjaar. Werkt een werknemer in de eerste helft van 2017 heel veel en in de tweede helft veel minder of andersom en krijgt hij per 1 juli een loonsverhoging, dan is zijn gemiddelde uurloon misschien net te hoog of te laag om in de categorie met de hoogste tegemoetkoming te vallen.
Werkgevers kunnen daarom het beste tussendoor af en toe het gemiddelde uurloon van werknemers laten uitrekenen. Werknemers in de tweede helft van 2017 wat meer of juist wat minder uren laten werken, kan financieel gezien dan gunstig uitpakken.

Pas in 2018 beslissing en uitbetaling

De definitieve grenzen voor 2017 staan in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018, omdat pas in 2018 bepaald wordt of een werkgever LIV ontvangt over kalenderjaar 2017 en hoeveel dan. Die beslissing wordt gemaakt op basis van de loonaangiften van 2017. Om de grenzen te bepalen moest bovendien eerst het wettelijk minimumloon voor de tweede helft van 2017 (tool) bekend zijn.