Vanaf 2017 tegemoetkoming voor lage lonen

18 september 2015 | Door redactie

Per 1 januari 2017 kunt u een tegemoetkoming ontvangen als u een werknemer in dienst neemt die het wettelijk minimumloon of net iets meer dan dat verdient. Dit blijkt uit plannen die het kabinet op Prinsjesdag 2015 bekendmaakte.

Het kabinet wil zo veel mogelijk mensen aan het werk krijgen. Voor sommige mensen is het echter lastig om een baan te vinden. Om werkgevers te stimuleren ook deze mensen aan te nemen, zijn er voor hen financiële voordelen in het leven geroepen. Deze regelingen worden mogelijk vernieuwd. Het kabinet heeft hiervoor op Prinsjesdag een wetsvoorstel geïntroduceerd: het wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein (WTL). Het voorstel regelt dat werkgevers per 1 januari 2017 onder voorwaarden recht krijgen op het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV) als ze werknemers in dienst hebben die tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen.

Tegemoetkoming afhankelijk van loon per uur

Werkgevers komen in aanmerking voor het LIV als een werknemer gemiddeld tussen de 100% en de 120% van het wettelijk minimumloon per uur verdient. Binnen deze groep is een splitsing gemaakt: voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het minimumloon verdienen, krijgt de werkgever maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Voor werknemers die tussen de 110% en de 120% van het minimumloon verdienen, krijgt de werkgever maximaal € 1.000 per werknemer per jaar.
Om het LIV te ontvangen, mag de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt en moet hij minimaal 1.248 verloonde uren hebben in het jaar waarin u het LIV wilt ontvangen.

Huidige premiekortingen gaan op in nieuwe wet

Naast de introductie van het LIV beoogt de WTL de huidige premiekortingen – voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsbeperkten – per 1 januari 2018 te vervangen door loonkostenvoordelen (LKV’s). Welke gevolgen de WTL precies heeft, kunt u snel terugvinden in de tabel van het nieuwsartikel ‘Hoeveel tegemoetkoming krijgt u nu en straks?’. Maar voor het zover is, zullen eerst de Tweede en Eerste Kamer met het wetsvoorstel moeten instemmen.