Verzamelwet SZW 2019 gepubliceerd

28 juni 2018 | Door redactie

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Verzamelwet SZW 2019 gepresenteerd. In het wetsvoorstel staan weinig grote wijzigingen, maar dat wil niet zeggen dat ze niet belangrijk zijn!

Elk jaar verwerkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alle relatief kleine wetswijzigingen in andere wetten in één verzamelwetsvoorstel: de Verzamelwet SZW. In de Verzamelwet SZW 2019 (pdf) staan drie wijzigingen die voor werkgevers van belang zijn. De eerste heeft betrekking op het jeugd-LIV uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Hoewel de tweede stapsgewijze verhoging (tool) van het minimumjeugdloon pas per 1 juli 2019 wordt verwacht, kan de WTL alleen per 1 januari gewijzigd worden. Voor heel 2019 gelden daarom nieuwe tegemoetkomingen per uur en maximumbedragen aan tegemoetkoming per jaar:

  • € 0,13 jeugd-LIV per uur met een maximum van € 270,40 per jaar voor werknemers van 18 jaar oud die minimaal 48,75% en maximaal 57,5% van het wettelijk minimumloon verdienen;
  • € 0,16 jeugd-LIV per uur met een maximum van € 332,80 per jaar voor werknemers van 19 jaar oud die minimaal 57,5% en maximaal 75% van het wettelijk minimumloon verdienen;
  • € 0,59 jeugd-LIV per uur met een maximum van € 1227,20  per jaar voor werknemers van 20 jaar oud die minimaal 75% en maximaal 92,5% van het wettelijk minimumloon verdienen;
  • € 0,91 jeugd-LIV per uur met een maximum van € 1892,80 per jaar voor werknemers van 21 jaar oud die minimaal 92,5% van het wettelijk minimumjeugdloon verdienen en niet meer dan het wettelijk minimumloon voor 22-jarigen.

Mocht de tweede verhoging van het minimumjeugdloon niet doorgaan (er moet nog een evaluatie plaatsvinden), dan kunnen deze aanpassingen eenvoudig weer worden teruggedraaid. De uitbetaling van het jeugd-LIV vindt toch pas na afloop van het kalenderjaar plaats.

Alle uren tellen mee voor quotum

De tweede wijziging draait om de Quotumwet en de verloonde uren die wel en niet meetellen op het moment dat bij een organisatie gecontroleerd wordt of zij voldoende arbeidsbeperkten in dienst heeft. De Verzamelwet SZW 2019 regelt dat ook de verloonde uren meetellen die in een deel van een aangiftetijdvak voor de arbeidsbeperkte in de polisadministratie staan. Dat kan op termijn mogelijk dus een (deel van de) quotumheffing schelen!

Nabetalingen uiterlijk in juli

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag staat nu nog dat werkgevers ‘uiterlijk in de eerste uitbetalingstermijn na 1 juli van het volgende jaar’ overuren uitbetaald moeten hebben. Deze bepaling zorgt in de praktijk voor onduidelijkheid bij betalingen per maand: moeten de nabetaling nu uiterlijk in juli of augustus uitbetaald worden? Om die onduidelijkheid weg te nemen, wordt de bepaling gewijzigd. Per 1 januari 2019 moet er uiterlijk in de eerste uitbetalingstermijn na juni betaald worden: in juli dus.