Voor welke werknemers krijgt u straks LKV?

30 september 2015 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat per 1 januari 2018 het loonkostenvoordeel (LKV) ingevoerd wordt. Uw onderneming krijgt deze tegemoetkoming als u werknemers in dienst neemt die oud of arbeidsgehandicapt zijn of die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Weet u wie dit precies zijn?

Als de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) wordt aangenomen, verdwijnen de huidige premiekortingen. Daarvoor in de plaats komen drie loonkostenvoordelen. Dit zijn  tegemoetkomingen  per werknemer per uur voor drie groepen werknemers. Het is belangrijk dat u weet wie er precies onder de doelgroep van de LKV’s vallen.

Doelgroepverklaring straks ook voor arbeidsgehandicapte

Uw onderneming krijgt straks waarschijnlijk LKV als u een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt die arbeidsgehandicapt is, minimaal 56 jaar oud is of onder de doelgroep van de banenafspraak valt. Voor de eerste twee groepen bestaat nu ook al een premiekorting.
Nieuw is dat u voor het loonkostenvoordeel voor arbeidsgehandicapten straks een doelgroepverklaring nodig heeft. Die heeft u nu alleen nodig voor premiekorting voor ouderen en jongeren.

Draaideurbepaling moet misbruik voorkomen

In de WTL is ook een zogenoemde draaideurbepaling opgenomen. Die houdt in dat uw onderneming in de meeste gevallen geen LKV krijgt als de desbetreffende werknemer in het voorafgaande half jaar al bij u in dienst geweest is. Als u voor een werknemer opnieuw gedurende maximaal drie jaar LKV wilt ontvangen, moet hij dus minimaal een half jaar uit dienst geweest zijn.