Vragen over: Wet tegemoetkomingen loondomein

31 augustus 2017 | Door redactie

Per 1 januari 2018 gaat het volgende deel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) in: de premiekortingen worden dan vervangen door loonkostenvoordelen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een kennisdocument over de WTL gepubliceerd.

De WTL is in werking getreden per 1 januari 2017. Per die datum is het lage-inkomensvoordeel (LIV) toegevoegd. Per 2018 komen daar de loonkostenvoordelen (LKV’s) en het jeugd-LIV bij. In het kennisdocument (pdf) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden veelgestelde vragen over al deze onderdelen van de WTL beantwoord. Hieronder vindt u er drie.

Is het LIV ook van toepassing als er sprake is van urentoeslag?

Een toeslag voor bijvoorbeeld nachturen of een bonus kan ervoor zorgen dat het gemiddeld uurloon van een werknemer zo veel stijgt dat hij boven de grens van 125% van het minimumloon komt (in 2017 is dat € 12,08 per uur). In dat geval krijgt uw organisatie voor deze werknemer geen LIV.

Wat moet de werkgever doen om het LKV te krijgen?

Beschikt de werknemer over een doelgroepverklaring, dan zet de werkgever bij iedere aangifte loonheffingen dat hij aanspraak wil maken op het LKV de indicatie ‘LKV’ op ‘ja’. Dit doet hij ook voor werknemers die vallen onder het overgangsrecht.

Wie moet een doelgroepverklaring aanvragen voor een LKV?

De werknemer moet de doelgroepverklaring aanvragen. De doelgroepverklaring wordt aan de werknemer verstrekt en is gekoppeld aan zijn burgerservicenummer (BSN). De doelgroepverklaring wordt gekoppeld aan het loonheffingennummer van de organisatie waarvoor hij gaat werken en is alleen geldig voor deze werkgever. Bij het aanvragen van de doelgroepverklaring moet de werknemer daarom de naam en adresgegevens van de werkgever invullen. De werknemer kan de werkgever machtigen om namens hem een doelgroepverklaring aan te vragen.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de adviesdesk!