Weer uitstel definitie IKV, datum invoering onduidelijk

1 maart 2023 | Door redactie

De invoering van de definitie van de inkomstenverhouding (IKV) is voor een vierde maal uitgesteld. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bepaald. Ook komt er een wijzigingsbesluit aan, dat werkgeversbetalingen op een meer praktische wijze zal regelen. Dit laat minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten aan de Tweede Kamer.

Inkomstenverhoudingen (IKV’s) zijn de basis van de werknemersgegevens. Het is dan ook belangrijk dat een werkgever de informatie rond inkomstenverhoudingen goed in zijn aangifte loonheffingen opneemt, zodat ze juist in de polisadministratie terechtkomen. Om de kwaliteit van de polisadministratie te verbeteren, wil het kabinet een precieze definitie van het begrip IKV vastleggen.
Het begrip moest aanvankelijk gaan gelden per 1 januari 2022, maar de invoering werd meerdere malen uitgesteld. Ook de laatst gestelde deadline van 1 januari 2025 blijkt niet haalbaar. Dat liet minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per brief weten aan de Tweede Kamer. De invoering zal waarschijnlijk niet plaatsvinden vóór 1 januari 2026.

Te weinig tijd voor invoering IKV door vervanging verouderde ICT-systemen

Het uitstel komt ditmaal doordat UWV niet kan garanderen dat het Besluit IKV per 1 januari 2025 geïmplementeerd kan worden. Dit komt door de vervanging van verouderde ICT-systemen die cruciaal zijn voor onder meer de uitkeringsverstrekking en de toerekening van uitkeringen aan werkgevers. Een spoedige vervanging is noodzakelijk om de uitkeringsverstrekking niet in gevaar te brengen. UWV geeft de vervanging voorrang waardoor er onvoldoende capaciteit overblijft om te garanderen dat het IKV per 2025 geïmplementeerd kan worden.
Verder heeft UWV twee jaar nodig heeft om per 2025 te kunnen voldoen aan de regelgeving, daarom moet er nu duidelijkheid zijn over de inwerkingtreding van het Besluit IKV. Maar deze duidelijkheid kan Van Gennip niet bieden en dus moet ze de inwerkingtreding uitstellen. Uiterlijk rond de zomer van 2023 wordt bekeken of 1 januari 2026 voor UWV haalbaar is.

Wijzigingsbesluit over werkgeversbetaling in de maak

In haar brief wijst de minister ook op een wijzigingsbesluit dat in voorbereiding is. Dit besluit moet het opgeven van werkgeversbetalingen op een meer praktische wijze gaan regelen in het Besluit IKV. Bij een werkgeversbetaling betaalt een werkgever een uitkering van UWV door aan een werknemer, terwijl de werknemer daarnaast ook nog loon uit tegenwoordige dienstbetrekking krijgt van deze werkgever. Van Gennip is nog in gesprek met de uitvoeringspartijen en belanghebbenden over het wijzigingsbesluit. Ze hoopt het besluit binnenkort voor te kunnen leggen voor uitvoeringstoetsen en een internetconsultatie.