Wet tegemoetkomingen loondomein afgehamerd

24 december 2015 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Hierdoor krijgen werkgevers per 1 januari 2017 onder voorwaarden lage-inkomensvoordeel (LIV) en worden per 1 januari 2018 de premiekortingen vervangen door loonkostenvoordelen (LKV’s).

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Begin december stemde de Tweede Kamer al in met de nieuwe wet, die het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV) introduceert. In 2017 kan dat voor werkgevers driedubbel voordeel voor één werknemer opleveren.

Voordeel per uur in plaats van per jaar

Het huidige stelsel van premiekortingen komt door de invoering van de WTL per 1 januari 2018 te vervallen. Al per 1 januari 2017 wordt het LIV ingevoerd. Zowel het LIV als het LKV zijn tegemoetkomingen per uur (tool). Voor werkgevers betekent dit dat zij pas na afloop van het kalenderjaar de tegemoetkomingen ontvangen, terwijl zij de korting op de premies werknemersverzekeringen in de loonaangifte mochten verrekenen.