LKV en (jeugd-)LIV

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) heeft twee tegemoetkomingen voor werkgevers ingevoerd: het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV). De loonkostenvoordelen hebben per 2018 het oude stelsel van premiekortingen vervangen.

Daarnaast is per 1 januari 2017 het LIV ingevoerd: een tegemoetkoming per werknemer per uur voor alle werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Ter compensatie van de verhoging van het minimumjeugdloon is per 2018 ook het zogenoemde jeugd-LIV ingevoerd. De tegemoetkomingen op grond van de WTL worden pas na afloop van het kalenderjaar berekend en uitbetaald.

Uitgelicht

Recht op LIV, jeugd-LIV of een LKV?

Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn om te bepalen of een organisatie lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-LIV of een loonkostenvoordeel...

Infographic
Door redactie Salarisadministratie
Publicatiedatum: 24-07-2020

Loop geen voordeel mis van LIV of LKV

Uw organisatie kan een loonkostenvoordeel ontvangen voor oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking, en een...

Video
Externe web-tool
Publicatiedatum: 17-03-2022

Financieel cv vragen

Uw organisatie kan sinds 2019 een financieel cv krijgen van een sollicitant. Hier staat in of uw organisatie één...

Infographic
Door redactie Salarisadministratie
Publicatiedatum: 17-05-2022

 

Wordt het jeugd-LIV afgeschaft of toch niet?

LKV en (jeugd-)LIV | Publicatiedatum 22-08-2022

Ik weet dat er sprake was van afschaffing van het lage-inkomensvoordeel voor jongeren in verband met het pensioenakkoord. Nu hoorde ik dat er juist meer budget voor de...

Hoe verloopt uitbetalingstraject van loonkostenvoordeel?

LKV en (jeugd-)LIV | Publicatiedatum 22-08-2022

Als wij in een jaar recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV) voor een van onze werknemers, wanneer kunnen wij dat bedrag dan verwachten van de Belastingdienst?

Wat valt er onder verloonde uren voor de loonaangifte?

Aangifte loonheffingen | Publicatiedatum 01-06-2022

Voor het loonkostenvoordeel (LKV) moeten we de verloonde uren opgeven in onze aangifte loonheffingen. Wat valt er onder verloonde uren?

Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV

LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum 22-08-2022

Om voor een loonkostenvoordeel (LKV) of het lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV in aanmerking te komen, moet in elk geval uw administratie piekfijn in orde zijn....

Houd grip op uw personeelskosten

Personeelssubsidies 6 minuten | 10-01-2023

Voor veel werkgevers is personeel de grootste kostenpost. Als u niet oplet, kunnen deze kosten ongemerkt hoger oplopen dan goed is voor uw o...

Personeelsgerelateerde subsidies en financiële voordelen op een rij

Personeelssubsidies 5 minuten | 08-07-2022

De inzet van personeel vraagt van de meeste organisaties flink veel geld. Maar soms zijn werkgevers meer euro’s kwijt dan nodig is, omdat zi...

OR & subsidieregelingen achterban

Achterban van de OR 6 minuten | 15-06-2022

Uw bestuurder kan gebruikmaken van diverse soorten subsidieregelingen. Deze financiële hulpmiddelen kunnen uw bestuurder ondersteunen om uw...

Financieel cv vragen

Personeelsdossier Publicatiedatum 17-05-2022

Uw organisatie kan sinds 2019 een financieel cv krijgen van een sollicitant. Hier staat in of uw organisatie één of meer personeelssubsidies kan ontvangen,...

Recht op LIV, jeugd-LIV of een LKV?

LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum 24-07-2020

Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn om te bepalen of een organisatie lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-LIV of een loonkostenvoordeel (LKV) kan ontvangen voor een werknemer....

Heeft u een vraag over LKV en (jeugd-)LIV?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over LKV en (jeugd-)LIV?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie