LKV en (jeugd-)LIV

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) heeft twee tegemoetkomingen voor werkgevers ingevoerd: het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV). De loonkostenvoordelen vervangen sinds 2018 het oude stelsel van premiekortingen.

Daarnaast bestaat er sinds 2017 een tegemoetkoming per werknemer per uur voor alle werknemers die een salaris net boven het wettelijk minimumloon verdienen; het LIV. 2024 is het laatste jaar dat werkgevers voor het LIV in aanmerking kunnen komen.

Van 2018 tot en met 2023 bestond ook nog het zogenoemde jeugd-LIV, dat werd in het leven geroepen om de extra kosten door de verhoging van het minimumjeugdloon voor werkgevers te compenseren. 

De tegemoetkomingen op grond van de WTL worden altijd pas na afloop van het kalenderjaar berekend en uitbetaald. Ook al is het jeugd-LIV per 2024 afgeschaft, uw onderneming kan het dit jaar dus nog wel uitbetaald krijgen.

Nieuws

Controleer de voorlopige WTL-berekening 2023

04-03-2024

Werkgevers krijgen uiterlijk 14 maart 2024 een voorlopig overzicht van UWV waarin staat hoeveel loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoord...

Nota van wijziging over LKV ouderen naar Tweede Kamer

25-01-2024

Het demissionaire kabinet wil het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer stapsgewijs afschaffen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en...

Verwerk LKV en LIV deze maand in loonaangifte 2023

18-01-2024

Elk jaar moet een werkgever uiterlijk 31 januari de laatste aangifte loonheffingen over het vorige kalenderjaar indienen. Het is zaak dat hi...

Nieuwe versie Kennisdocument WTL gepubliceerd

04-01-2024

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de 12e versie van het kennisdocument over de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)...