Anoniementarief alleen corrigeren bij administratieve fout

Werkgevers mogen het anoniementarief alleen corrigeren als het ten onrechte is toegepast door een fout in de administratie. Dit staat als aandachtspunt genoemd in de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019.

31 december 2018 | Door redactie

Normaal gesproken moet de werkgever in de loonaangifte het zogenoemde anoniementarief voor een werknemer toepassen als niet alle (juiste) gegevens voor de loonheffingen bekend zijn vóór zijn eerste werkdag. Als de ontbrekende gegevens voor de loonheffingen op een later tijdstip alsnog opduiken, mag de werkgever het toegepaste anoniementarief voor die vorige tijdvakken niet corrigeren. 
De Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 geeft aan dat het anoniementarief wel te corrigeren is als de werknemer zijn gegevens op tijd aangeleverd had, maar de werkgever deze niet op tijd kon verwerken. De Belastingdienst spreekt dan van een fout in de administratie, waarbij de werkgever het anoniementarief dus achteraf mag corrigeren.

Duurder anoniementarief in de loonaangifte

De werkgever houdt bij het toepassen van het anoniementarief standaard 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen in. Daarnaast blijft de loonheffingskorting volledig buiten beschouwing. Ook het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de werkgeversheffing en werknemersbijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) zijn niet van toepassing bij het anoniementarief.

Verschillende situaties voor anoniementarief

In de volgende gevallen moet uw organisatie rekening houden met het anoniementarief, waarbij achteraf corrigeren niet is toegestaan:

Voor het ten onrechte niet toepassen van het anoniementarief kan de Belastingdienst uw organisatie direct een verzuimboete opleggen van maximaal € 5.278, zonder dat daar een strafprocedure aan vooraf gaat.