Arbeidskorting komende jaren extra hard omhoog

De maximale arbeidskorting stijgt per 2020 en 2021 extra hard. Werknemers krijgen volgend jaar € 420 meer korting dan in 2019. Per 2021 komt daar nog eens € 324 bij. Dit is aangekondigd in het Belastingplan 2020 op Prinsjesdag.

17 september 2019 | Door redactie

De maximale arbeidskorting gaat de komende drie jaren in drie stappen € 285 extra omhoog. In 2020 gaat de maximale korting omhoog van € 3.399 naar € 3.819. Die verhoging is € 78 hoger dan tot nu toe gepland. Per 2021 komt daar nog eens € 324 bij en daarmee komt de maximale arbeidskorting voor dat jaar uit op € 4.143. Dat blijkt uit het Belastingplan 2020 dat op Prinsjesdag gepresenteerd is.

Structurele hervorming inzetten

Volgens het kabinet moet het grote verschil in de fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen kleiner worden om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Een verhoging van de arbeidskorting en een geleidelijke verlaging van de zelfstandigenaftrek is een van de maatregelen die daarvoor moet zorgen.

Afwijkende tarieven voor doorwerkende AOW’ers

Voor werknemers die de AOW-leeftijd al bereikt hebben, gelden andere getallen en percentages. De verwachte ontwikkeling in de arbeidskorting staat in de tabel hieronder.

Ontwikkeling arbeidskorting

2019

2020

2021

Jonger dan AOW-leeftijd

 

 

 

Maximale arbeidskorting

€ 3.399

€ 3.819

€ 4.143

Arbeidskorting bouwt af met

6%

6%

6%

Arbeidskorting bouwt af vanaf

€ 34.060

€ 34.989

€ 35.982

Vanaf AOW-leeftijd

 

 

 

Maximale arbeidskorting

€ 1.739

€ 1.989

€ 2.147

Arbeidskorting bouwt af met

3,070%

3,125%

3,109%

Arbeidskorting bouwt af vanaf

€ 34.060 

€ 34.989

€ 35.982

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht