Betaling loonaangifte februari moet eerder binnen zijn!

Werkgevers moeten eraan denken dat de betaling van de loonaangifte over februari eerder binnen moet zijn dan de uiterlijke betaaldatum: die valt namelijk in het weekend. Bij een te late betaling liggen verzuimboetes op de loer!

29 maart 2019 | Door redactie

In principe moeten werkgevers ervoor zorgen dat hun betaling van de aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst binnen is op of vóór de uiterste betaaldatum (tool). Dit jaar zit er echter in een paar maanden een addertje onder het gras. De uiterste betaaldatum valt dan in het weekend en de betaling wordt dan niet op tijd verwerkt. Werkgevers die een loontijdvak van een maand hanteren, moeten hun betaling dan eerder geregeld hebben om verzuimboetes (tool) te vermijden.

Aangiftebrief kan verwarrend zijn

De deadline in de Aangiftebrief loonheffingen is verwarrend voor de loonaangifte over februari, omdat die valt op 31 maart en dat is in 2019 een zondag. Ook de aangiften over mei, juli en oktober moeten in de praktijk om die reden eerder betaald zijn. Werkgevers die aangifte doen per vier weken hebben alleen bij de loonaangifte over periode 12 te maken met een afwijkende uiterste betaaldatum: die is namelijk 1 januari 2020 en dat is een erkende feestdag.

Ook feestdagen tellen niet

Niet alleen zaterdagen en zondagen tellen niet, ook algemeen erkende feestdagen zijn geen werkdagen voor de Belastingdienst. Dat betekent dat een uiterste aangifte- en betaaldatum die bijvoorbeeld op Tweede Paasdag of Hemelvaartsdag valt, ook naar voren geschoven wordt. 
Overigens moeten werkgevers ook weer niet overijverig worden. Als ze betalen vóór het begin van het aangiftetijdvak, kan de Belastingdienst de betaling namelijk niet verwerken. Het is dus belangrijk dat zij niet alleen de uiterste aangifte- en betaaldata in de gaten houden, maar ook de startdata van de tijdvakken.