Eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de eerste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd. Hierin staat informatie over de veranderingen in de loonheffingen per 1 januari 2020 waarvan nu al duidelijk is dat ze doorgevoerd zullen worden.

31 oktober 2019 | Door redactie

Hoewel de Belastingdienst vorig jaar en het jaar ervoor werkgevers al in juli informeerde over de wijzigingen in de loonheffingen voor het volgende jaar, komt de nieuwsbrief dit jaar dus pas op 31 oktober. Hierin staan de wijzigingen op een rijtje die al bekend zijn. De rest van de veranderingen en de tarieven voor 2020 worden pas in november en december verwacht.

Van AOW-leeftijd tot fiets

Een deel van de informatie in de eerste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 (pdf) was al bekend:

Wet arbeidsmarkt in balans in tweevoud

Ook de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft zijn weerslag op de loonheffingen komend jaar. In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 staan daardoor al twee wijzigingen vermeld. Zo zijn de nieuwe regels voor payrolling er in opgenomen en wordt de premiedifferentiatie voor de Werkloosheidswet (WW) uitgebreid besproken.