Heffingskortingen in 2020 extra in de lift

De heffingskortingen gaan de komende jaren nog harder omhoog dan gepland, zo blijkt uit het Belastingplan 2020 dat gepresenteerd is op Prinsjesdag. De maximale algemene heffingskorting komt daardoor voor 2020 uit op € 2.711. In 2021 komt daar nog eens € 90 bij.

17 september 2019 | Door redactie

De algemene heffingskorting wordt per 2020 extra verhoogd. Hij wordt nog eens € 78 hoger dan de verhoging die in 2018 al aangekondigd was. Daarmee komt de algemene heffingskorting in 2020 uit op € 2.711. In 2021 komt bovenop de geplande verhoging een extra verhoging.. Daardoor is de algemene heffingskorting dan maximaal € 2.801. Deze verhogingen zijn vooral gunstig voor de koopkracht van mensen met lagere inkomens.

Ook stijging arbeidskorting

Naast de algemene heffingskortingen stijgen ook de andere heffingskortingen. Zo gaat de maximale arbeidskorting in 2020 omhoog van € 3.399 naar € 3.819. Per 2021 komt daar nog eens € 324 bij en daarmee komt de maximale arbeidskorting uit op € 4.143.

Tabel met heffingskortingen 2020

Ook de jonggehandicaptenkorting, de ouderenkorting voor lagere inkomens en de alleenstaande-ouderenkorting stijgen ten opzichte van dit jaar, zoals te zien is in onderstaande tabel.

Heffingskortingen

2019

2020

Maximale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd

€ 2.477

€ 2.711

Maximale algemene heffingskorting vanaf AOW-leeftijd

€ 1.268

€ 1.413

Afbouwpercentage algemene heffingskorting

5,147%

5,672%

Minimale algemene heffingskorting

€ 0

€ 0

Maximale arbeidskorting

€ 3.399

€ 3.819

Maximaal afbouwpercentage arbeidskorting

6,00%

6,00%

Minimale arbeidskorting

€ 0

€ 0

Opbouwpercentage arbeidskorting

28,712%

28,712%

Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 2.835

€ 2.881

Jonggehandicaptenkorting

€ 737

€ 749

Ouderenkorting (lagere inkomens)

€ 1.596

€ 1.622

Ouderenkorting (hogere inkomens)

€ 72

€ 0

Alleenstaande-ouderenkorting

€ 429

€ 436

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht