Internetconsultatie: 2 nieuwe rubrieken in loonaangifte

Er komen twee nieuwe rubrieken in de loonaangifte die te maken hebben met keuzebudgetregelingen. Twee bestaande rubrieken vervallen. Het voorstel voor de wijziging staat gepubliceerd op internetconsultatie.nl.

27 mei 2020 | Door redactie

Er worden twee nieuwe rubrieken toegevoegd in de loonaangifte en de polisadministratie, om de gegevens van ‘arbeidsvoorwaardenbedragen’ uit individueel keuzebudget (IKB) of persoonlijk keuzebudget (PKB) beter te kunnen verwerken. Een werknemer met een IKB, PKB of een vergelijkbare arbeidsvoorwaarde bouwt periodiek regelmatig een bedrag aan toekomstig loon op, dat hij later kan opnemen in een arbeidsvoorwaardenbedrag. De nieuwe rubrieken zijn ‘opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ en ‘opname arbeidsvoorwaardenbedrag’. De twee rubrieken ‘opbouw extra periode salaris’ en ‘uitbetaling extra periode salaris’ komen te vervallen. Het voorstel voor deze wijziging staat op internetconsultatie.nl. Werkgevers en andere belangstellenden kunnen tot en met 17 juni reageren.

UWV kan hoogte uitkeringen beter vaststellen

Met de wijzigingen moet de werkgever straks gegevens over opbouw van bedragen en opname van bedragen op grond van IKB of PKB aanleveren. Die gegevens kan UWV dan gebruiken bij het vaststellen van de hoogte van uitkeringen.
Nu loopt een werknemer die gebruikmaakt van zijn IKB het risico op een lagere uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid doordat de bedragen niet afzonderlijk zijn verantwoord in de loonaangifte. Daardoor kan UWV deze bedragen niet herkennen, en worden bij het vaststellen van een uitkering op basis van de gegevens in de polisadministratie, opgebouwde bedragen buiten beschouwing gelaten. De uitbetaalde bedragen worden in aanmerking genomen in het tijdvak waarin ze door de werkgever als onderdeel van het loon in de loonaangifte worden opgenomen. De wijziging moet dit oplossen.

Geen veranderingen voor rubriek vakantiebijslag

Niet alles verandert. De rubrieken in de loonaangifte voor de opbouw en de uitbetaling van de vakantiebijslag blijven bestaan voor de situatie waarin werkgever en werknemer afzonderlijk vakantiebijslag zijn overeengekomen. De overige opbouw van een deel van het loon verantwoordt de werkgever in de loonaangifte als opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag in elk tijdvak waarin opbouw plaatsvindt. Als een werknemer een bedrag van zijn budget gebruikt, doet de werkgever daarvan aangifte in de tijdvakken waarin de uitbetaling plaatsvond. Dit gebeurt overigens alleen voor zover het gaat om belaste doeleinden.