Toelichting foutcodes werknemersgegevens 2020 online

De nieuwe overzichten van foutmeldingen die een werkgever kan krijgen na het indienen van de loonaangifte staan online. Deze overzichten kan een werkgever gebruiken als hij naar aanleiding van het rapport Foutmeldingen werknemersgegevens een fout moet corrigeren.

7 mei 2020 | Door redactie

Nadat de Belastingdienst de loonaangifte van een organisatie heeft ontvangen, voert het systeem een aantal automatische controles uit. Als daaruit blijkt dat de gegevens uit de aangifte niet aan de eisen voldoen, stuurt de Belastingdienst een rapport Foutmeldingen werknemersgegevens naar de organisatie. Bij werknemersgegevens gaat het om informatie als naam, adres- en loongegevens.
Om werkgevers te helpen bij het corrigeren van de fouten, publiceerde de Belastingdienst onlangs de Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens. Hierin legt de fiscus uit wat een foutcode betekent en hoe werkgevers die fout kunnen corrigeren.

Toelichting geldt alleen voor eerste helft van 2020

De Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens geldt alleen voor het eerste halfjaar van 2020. Voor loonaangiftes na het zesde aangiftetijdvak 2020 – bij aangifte per maand is dat juni – publiceert de Belastingdienst een nieuwe toelichting. Aangiften met fouten in werknemersgegevens zal de Belastingdienst niet weigeren. Maar het is wel belangrijk dat een werkgever ze herstelt in zowel de loonadministratie, als de loonaangifte. Op die manier komen uiteindelijk de juiste gegevens ook terecht in de polisadministratie van UWV.

Verstrijken aangiftetijdvak bepaalt wijze van corrigeren

In het Handboek Loonheffingen 2020 (tool) van de Belastingdienst staat uitgelegd hoe een werkgever een fout in de loonaangifte kan corrigeren. Zo is de manier van corrigeren afhankelijk van het wel of niet zijn verstreken van het aangiftetijdvak:

  • Als de termijn van het aangiftetijdvak waarover een werkgever de correcties moet indienen niet voorbij is, moet hij hierover opnieuw loonaangifte doen. Als de werkgever de loonaangifte met software doet, is een aanvullende aangifte ook mogelijk. Dan vult hij alleen alle gegevens in van de werknemers voor wie hij iets wil wijzigen.
  • Als de termijn van het aangiftetijdvak wel voorbij is, moet de werkgever de correctie bij een eerstvolgende aangifte voegen.
  • Als de werkgever een aangifte van een eerder jaar moet corrigeren, moet hij dat doen door een losse correctie in te dienen.