Aangifte loonheffingen

Heeft u werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen bestaan uit loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de door u ingehouden en verschuldigde bedragen moet u periodiek aangifte loonheffingen doen. De volgens de aangifte verschuldigde bedragen moet u tegelijkertijd met de aangifte loonheffingen betalen. De periode waarover u aangifte doet en betaling moet plaatsvinden, kan verschillen van per kalendermaand, kalenderkwartaal, halfjaar of jaar. 

Uitgelicht

Loonbelastingtabellen 2020 beschikbaar via rekenhulp

De loonbelastingtabellen voor 2020 zijn gepubliceerd in de online rekenhulp van de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2020 moeten werkgevers...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 06-01-2020

Afspraak loonheffing voor thuiswerkende grensarbeiders

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft afspraken gemaakt over de loonbelasting voor grensarbeiders tijdens de coronacrisis....

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 16-04-2020

Aangiftetijdvakken loonheffingen 2020

Heeft u werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen...

Infograhpic
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 02-01-2020

Aanvullend geboorteverlof in de loonaangifte

Per 1 juli 2020 geldt het aanvullend geboorteverlof. Werknemers kunnen daardoor in het halfjaar nadat hun partner is bevallen maximaal...

Infograhpic
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 21-04-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Hoe verwerkt u gegevens van gemoedsbezwaarde werknemers?

Loonadministratie 4 minuten | 22-05-2020

De volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn in Nederland verplicht voor alle werkenden. Sommige willen echter geen gebruik make...

Afhandeling van loonzaken met betrekking op een eerder tijdvak

Loonadministratie 5 minuten | 25-11-2019

Soms krijgt u te maken met betalingen aan werknemers die bij een eerder tijdvak horen, bijvoorbeeld een loonsverhoging met terugwerkende k...

Vier wijzigingen voor de werkkostenregeling per 2020

Werkkostenregeling (WKR) 5 minuten | 04-10-2019

Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet via het Belastingplan 2020 de voorgenomen aanpassingen in de werkkostenregeling (WKR) gepresenteer...

Infographics

Aanvullend geboorteverlof in de loonaangifte

Geboorteverlof Publicatiedatum 21-04-2020

Per 1 juli 2020 geldt het aanvullend geboorteverlof. Werknemers kunnen daardoor in het halfjaar nadat hun partner is bevallen maximaal vijf weken extra (onbetaald) verlof...

Loonheffingskorting

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 09-01-2020

Via de loonbelasting/premie volksverzekeringen verrekent de werkgever de zogenoemde loonheffingskorting, die bestaat uit een cocktail van zes heffingskortingen.

Aangiftetijdvakken loonheffingen 2020

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 02-01-2020

Heeft u werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen...

Vraag en antwoord

Wat valt onder loon in geld?
Werknemers kunnen het loon in veel verschillende vormen genieten. Loon in geld is daarbij de belangrijkste vorm. Onder de noemer loon in geld valt alles wat de werknemer – onder welke naam dan ook – op grond van zijn (tegenwoordige of vroegere) dienstbetrekking in... Lees het hele antwoord