Aansprakelijk voor kwijtraken administratie

8 maart 2013 | Door redactie

Voor uw onderneming geldt de verplichting de administratie te tonen als de Belastingdienst hierom vraagt. Als dat niet mogelijk is komt dat voor rekening van uw onderneming. Op grond van de wettelijke bewaarplicht bent u namelijk verplicht de administratie veilig te bewaren. Zonodig moet u hier een back-up van maken voor onvoorziene omstandigheden. Dit stond onlangs centraal in een rechtszaak in Breda.

De onderneemster in deze zaak verhuurde in de jaren 2006 tot en met 2010 twee bedrijfspanden waarbij zij heeft geopteerd voor met BTW belaste verhuur. In 2006 verhuurde zij één van de bedrijfspanden aan een bv waarin haar echtgenoot een aanmerkelijk belang hield. De vrouw had in 2009 een container met inboedelgoederen verkocht voor € 49.980 exclusief omzetbelasting. In 2011 verzocht de inspecteur haar om de administratie over de jaren 2006 tot en met 2010 ter beschikking te stellen. De onderneemster kon niet aan dit verzoek voldoen. Een groot deel van de boekhouding en de usb-stick met de digitale versie daarvan waren samen met de auto waarin deze lagen gestolen. Hierop gaf de Belastingdienst een informatiebeschikking af.

Geen back-up maken is ook voor eigen rekening

Rechtbank Breda oordeelde dat de diefstal van de administratie voor eigen risico van de onderneemster kwam. Zij had immers de keuze gemaakt om de gehele administratie in de auto te bewaren, wetende dat de auto gestolen had kunnen worden. Ook het feit dat de onderneemster geen back-up had gemaakt werd haar aangerekend. De fiscus had dan ook terecht een informatiebeschikking afgegeven.
Rechtbank Breda, 1 maart 2013, LJN: BZ2838