Administratieve verplichtingen zware belasting

21 juni 2013 | Door redactie

Regeldruk en administratieve lasten blijven een heikel punt voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Zo ervaren ondernemingen de loonadministratie, jaarrekening, BTW, vennootschapsbelasting en factuurverplichtingen als een forse administratieve belasting. Uit een meting van Panteia/EIM onder 2.000 mkb-ondernemingen blijkt dat de lasten van alleen al het mkb oplopen tot € 8,2 miljard voor 2012.

Het bedrag waar Panteia/EIM op uitkomt is aanzienlijk hoger dan het bedrag dat uit de ramingen van de overheid naar voren komt. Deze verwacht op € 6,5 miljard uit te komen voor het totale bedrijfsleven.Uit het onderzoek (pdf) blijkt dat, ondanks de inspanningen van de overheid om de regeldruk te verminderen, ondernemingen hier in de praktijk weinig van merken. De administratieve lasten nemen daarbij in omvang toe met de bedrijfsgrootte. De gemiddelde administratieve last per werknemer loopt uiteen van bijna € 2.900 bij ondernemingen met minder dan tien werknemers tot € 900 bij ondernemingen met 100 tot 250 werknemers. Ondernemingen die veel werknemers in dienst hebben, kunnen de administratieve lasten spreiden. Deze drukken dan ook relatief zwaarder op de kleinere ondernemingen, waar ze circa 2% van de bedrijfskosten opslorpen. Grotere ondernemingen spenderen hier 0,5% van hun bedrijfskosten aan.

Plannen om regeldruk aan te pakken

De overheid ontwikkelde eerder het ‘Programma regeldruk bedrijven’. Hiermee wil zij de administratieve lasten voor het bedrijfsleven proberen terug te dringen. Zij doet dit op basis van de volgende pijlers:

  • Verlaging van de administratieve lasten: bijvoorbeeld door de belastingaangifte eenvoudiger te maken.
  • Kosten voor bedrijven verlagen: dit zijn de kosten die bedrijven maken om aan de regels te voldoen.
  • Nieuwe regeldruk voorkomen: bijvoorbeeld door bij nieuwe wetsvoorstellen de effecten op regeldruk goed in kaart te brengen.
  • Dienstverlening van de overheid verbeteren: onder andere door het invoeren van het elektronisch ondernemersdossier.
  • Toezicht richten op risicovolle bedrijven: zodat bedrijven die zich aan de regels houden minder vaak inspecteurs op bezoek krijgen.

U kunt overigens ook zelf ideeën bij de overheid indienen om de regeldruk te verlagen.