Adviezen voor Wet uniformering loonbegrip 2.0

14 september 2017 | Door redactie

Het kersverse Adviescollege toetsing regeldruk heeft naar aanleiding van de evaluatie van de Wet uniformering loonbegrip een aantal concrete adviezen op een rijtje gezet. Die moeten de regeldruk rondom de loonheffingen verder verminderen.

Ook al heeft demissionair staatssecretaris Wiebes van Financiën aangegeven niks meer met de uitkomsten van de evaluatie Wet uniformering loonbegrip te willen doen, hij heeft wel het advies erover van Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze opvolger van regeldrukwaakhond Actal heeft een aantal concrete adviezen voor het (volgende) kabinet die de administratieve lasten van werkgevers moeten beperken.

Vijf concrete maatregelen voor vermindering regeldruk

Voor een opvolger van de Wet uniformering loonbegrip moeten – volgens ATR – de volgende zaken worden uitgewerkt:

  1. Hanteer alleen nog maar het uniforme loonbegrip voor de premieheffing van werknemersverzekeringen, pensioenen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). De resterende afwijkingen (de zogenoemde ‘discoördinatiepunten’) moeten dus worden weggewerkt.
  2. Maak over de invoering van het uniforme loonbegrip in de praktijk concrete afspraken met de sociale partners en betrokken ministeries. Dat zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken.  Evalueer die afspraken over drie jaar.
  3. Onderzoek hoe de heffingssystematiek vereenvoudigd kan worden en er ook minder gegevens hoeven te worden uitgevraagd bij werkgevers. Gegevens die de werkgevers zelf niet nodig hebben maar speciaal voor andere instanties moeten ophoesten, moeten hierbij prioriteit krijgen. Werkgevers moeten in totaal nu nog zo’n 140 gegevens per werknemer aanleveren.
  4. Onderzoek hoe alle loonstroken uniform gemaakt kunnen worden en hoe de toelichting bij de loonstrook (tool) zo versimpeld kan worden dat werknemers hun loonstrook zelfstandig kunnen controleren.
  5. Breng in kaart wat de gevolgen zijn van de voortdurende veranderingen in de fiscale en sociale wetgeving en stel vast of het mogelijk is om minder vaak veranderingen door te voeren.

Opvolging is voor volgend kabinet

De ministerraad gaat niet inhoudelijk reageren op de adviezen van ATR. Net als een eventuele aanpassing van het beleid naar aanleiding van de evaluatie zelf, laten de demissionaire bewindslieden de opvolging van de adviezen van ATR over aan het volgende kabinet.