Anoniementarief bij alleen administreren BSN

12 augustus 2015 | Door redactie

Als een werknemer niet zijn naam, adres en woonplaats aan uw onderneming verstrekt, maar alleen zijn burgerservicenummer (BSN), moet u het hoge anoniementarief voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen toepassen.

Uit een recente uitspraak van Gerechtshof Amsterdam blijkt dat uw onderneming altijd de zogenoemde NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van werknemers in de administratie moet bewaren, ook als u het BSN van een werknemer al genoteerd heeft. Het uitzendbureau in deze rechtszaak deed dat niet en moest in totaal bijna € 300.000 aan naheffingen betalen.

Uitzendbureau had anoniementarief moeten toepassen

Het uitzendbureau had in 2005 en 2006 de NAW-gegevens van de werknemers niet in de administratie opgenomen. Volgens de inspecteur van de Belastingdienst had het uitzendbureau daarom het anoniementarief van 52% voor deze werknemers moeten toepassen. Hij legde dan ook een naheffingsaanslag loonheffingen en een vergrijpboete op. Volgens het uitzendbureau was het niet nodig om de NAW-gegevens in de administratie op te nemen, omdat de inspecteur de identiteit van de werknemers kon vaststellen aan het sofinummer. Deze voorloper van het BSN had het uitzendbureau namelijk wél geadministreerd.

BSN is niet hetzelfde als NAW-gegevens

Nadat de kantonrechter bepaald had dat het uitzendbureau ongelijk had, ging het bureau in hoger beroep. Dat had geen zin: ook het gerechtshof oordeelde in het voordeel van de inspecteur. In de wet staat namelijk heel specifiek aan welke verplichtingen werkgevers moeten voldoen op het gebied van identificatie van werknemers en daaronder valt ook het vastleggen van de NAW-gegevens.
Gerechtshof Amsterdam, 21 mei 2015, ECLI (verkort): 2267