Betalingstermijn maximaal 30 dagen

14 maart 2013 | Door redactie

Vanaf aanstaande zaterdag moeten alle overheidsinstanties en bedrijven in de Europese Unie (EU) hun facturen binnen 30 dagen betalen. Dat is het gevolg van een richtlijn tegen wanbetaling die per 16 maart 2013 verplicht in de wetgeving van alle EU-lidstaten moet zijn opgenomen. Nederland heeft dat al gedaan, maar onze buurlanden nog niet.

Als een onderneming te maken krijgt met wanbetalers, kan dat soms ernstige liquiditeitsproblemen tot gevolg hebben. Dat geldt zeker bij kleinere en middelgrote ondernemingen. De lidstaten van de EU hebben daarom al in 2010 besloten om wanbetaling aan te pakken, zoals u onder meer kon lezen in het bericht ‘Invoering boeterente wanbetalers aangekondigd’. Vanaf aanstaande zaterdag moeten alle lidstaten de nieuwe regels van de EU hebben doorgevoerd in hun wetgeving.

De EU-richtlijn tegen wanbetalers

Volgens de richtlijn moeten overheidsinstanties en ondernemingen hun facturen standaard binnen 30 dagen voldoen. Overheden kunnen hier alleen in zeldzame gevallen van afwijken. Voor ondernemingen geldt dat ze contractueel een betalingstermijn van maximaal 60 dagen mogen afspreken. Een langere termijn is alleen toegestaan als u kunt aantonen dat dit voor beide partijen niet nadelig is. Bij wanbetaling mag u de wettelijke handelsrente en minstens € 40 vergoeding voor incassokosten in rekening brengen.

Implementatie van de richtlijn

In Nederland is de ingangsdatum van de nieuwe regels sowieso 16 maart. Overheidsinstanties zouden in de praktijk al sinds 2009 met een betalingstermijn van 30 dagen moeten werken. Onze buurlanden hebben de regels nog niet geïmplementeerd. U kunt overheidsinstanties in de EU al wel houden aan de nieuwe regels, omdat hun nationale overheden ermee hebben ingestemd. Voor transacties met ondernemingen in de EU geldt dat de regels alleen van toepassing zijn als de lidstaat waar deze gevestigd is de richtlijn al heeft geïmplementeerd.