Betere communicatie rond loonwijziging beloofd

6 januari 2014 | Door redactie

Naar aanleiding van klachten over onduidelijke communicatie rond de invoering van de Wet uniformering loonbegrip heeft het kabinet beterschap beloofd. Voortaan komt er duidelijkere uitleg bij wetswijzigingen die invloed hebben op het inkomen van werknemers.

Toen de Wet uniformering loonbegrip werd geëvalueerd, heeft de Tweede Kamer in een motie om twee acties verzocht. Ten eerste kreeg de ministerraad het verzoek om ‘lessen te trekken uit de gang van zaken rond de invoering van de Wet uniformering loonbegrip’. Ten tweede moet de regering ervoor zorgen dat er bij wetswijzigingen die het inkomen van werknemers raken, voortaan een duidelijk communicatieplan is. Ook moet er in zo’n geval altijd een toets plaatsvinden van de effecten op de loonstrook, waarvan de Tweede Kamer de uitkomsten ontvangt.

Nieuw dossier Koopkracht met overzicht van ontwikkelingen

In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) geeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – mede namens staatssecretaris Weekers van Financiën – toe dat de communicatie rond de Wet uniformering loonbegrip inderdaad niet begrijpelijk genoeg was voor de gemiddelde werknemer. Een nieuwe stuurgroep moet ervoor gaan zorgen dat de communicatie over inkomenseffecten in de toekomst duidelijker wordt. Ook staat er sinds kort een nieuw dossier Koopkracht op de website van de Rijksoverheid. Daar kunnen werknemers zien welke kabinetsmaatregelen invloed hebben op hun koopkracht.

Jaarlijkse rapportage over ontwikkeling loonstrookje

Tot slot hebben de bewindslieden zich voorgenomen om voortaan ieder jaar te gaan rapporteren over de ontwikkeling van het loonstrookje. Ze hebben meteen de koe bij de hoorns gevat.
De belangrijkste conclusie is dat werknemers met een laag inkomen er per 2014 tot 3% op vooruit gaan als gevolg van het lagere tarief van de eerste schijf van de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de hogere algemene heffingskorting en de hogere arbeidskorting. Hogere inkomens gaan er door de afbouw van de algemene heffingskorting en arbeidskorting juist iets op achteruit.