Bewaar gegevens van arbeidsmigrant goed

21 maart 2013 | Door redactie

Vanaf 1 juni 2013 riskeert u een boete van maximaal € 3.000 als u zich niet houdt aan de verplichtingen die u heeft als referent van een arbeidsmigrant. Neemt u een werknemer uit het buitenland in dienst, zorg dan dat u voldoet aan uw administratie- en bewaarplicht.

Per 1 juni 2013 treedt de Wet modern migratiebeleid (pdf) in werking. Eén van de maatregelen uit deze wet is dat de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) u als referent een bestuurlijke boete kan opleggen als u zich niet houdt aan de verplichtingen die u heeft bij het in dienst nemen van een arbeidsmigrant. U bent als werkgever referent als u er belang bij heeft dat de arbeidsmigrant naar Nederland komt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de buitenlandse werknemer bij u in loondienst komt werken. De boete kan oplopen tot maximaal € 3.000. Als u nog eens in de fout gaat, kan de IND de boete met 50% verhogen.

Houd een zorgvuldige administratie bij

De administratie- en bewaarplicht houdt in dat u relevante informatie en bewijsstukken moet opnemen in uw administratie en tot vijf jaar na het einde van uw referentschap moet bewaren. De IND kan op elk moment aankloppen om te controleren of u zich aan uw verplichtingen houdt of heeft gehouden. Zorg daarom voor een zorgvuldige verwerking van de gegevens van de arbeidsmigrant. Leg in ieder geval de volgende gegevens vast:

  • de arbeids-, of stageovereenkomst of het aanstellingsbesluit;
  • de tewerkstellingsvergunning;
  • een kopie van het paspoort.