Bezuinigingsmaatregelen van de Kunduzcoalitie

27 april 2012 | Door redactie

VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn gisteren tot een bezuinigingsakkoord gekomen. Met dit pakket maatregelen willen ze het begrotingstekort in 2013 terugbrengen naar de Europese norm van 3%. Wat betekenen deze maatregelen voor u en de werknemers in uw onderneming?

Zoals u deze week al kon lezen in de berichten ‘AOW-leeftijd toch nog versneld naar 66 jaar?’ en ‘Catshuisberaad: reiskosten voortaan belast!’ zijn in het pakket met bezuinigingen heel wat maatregelen opgenomen die voor werknemers – en dus ook voor de salarisadministratie – de nodige gevolgen hebben. Het volledige pakket maatregelen staat in het Concept Stabiliteitsprogramma Nederland (pdf).

Onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft

Hieronder vindt u een aantal bezuinigingsplannen die de nodige gevolgen kunnen hebben voor de salarisadministratie:

 • De AOW-leeftijd gaat in 2013 met één maand omhoog. Vanaf 2014 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog, waardoor uiterlijk in 2019 de AOW-leeftijd 66 jaar is en in 2024 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.
 • In 2014 gaat de pensioenleeftijd voor aanvullend pensioen naar 67 jaar. De maximale opbouwpercentages worden naar beneden aangepast.
 • Het budget dat was gereserveerd voor de aanvullende werkbonus voor 58-plussers met een inkomen rond het minimumloon wordt ingetrokken.
 • In 2013 gaat de WW-premie voor werkgevers tijdelijk omhoog. Werkgevers gaan vanaf 2014 de eerste zes maanden van de WW-uitkering betalen.
 • Ontslagvergoedingen worden beperkt. Het resterende deel van de ontslagvergoeding wordt ingezet voor omscholing en van-werk-naar-werk trajecten.
 • Het loon van ambtenaren (politie en onderwijs, exclusief de zorg) wordt voor 2012 en 2013 bevroren; de zogenoemde ‘nullijn’. Wel komt er extra geld om de kwaliteit van leraren te versterken.
 • Hogere inkomens (inclusief bonussen) worden in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing, het zogenoemde ‘crisistarief’. Ook de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen wordt verhoogd van 30% naar 75%.
 • Een loonstijging wordt belast tegen een hoger marginaal tarief.
 • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft, inclusief het onbelaste privégebruik van leaseauto’s.

Geen bezuiniging op passend onderwijs

Een aantal geplande en al doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen wordt juist teruggedraaid. Het gaat om:

 • de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb), het passend onderwijs en de verhoging van de eigen bijdrage GGZ;
 • verdere bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking;
 • de voorgenomen verhoging van de griffierechten;
 • het hoge BTW-tarief voor podiumkunsten.

De Jager levert pakket in bij Europese Commissie

De precieze invulling van de plannen – zoals tarieven en bedragen – zijn nog niet voor alle maatregelen bekend. Na het meireces gaan de Eerste en Tweede Kamer hierover in overleg. Minister De Jager van Financiën gaat met dit pakket maatregelen naar de Europese Commissie om aan te tonen dat Nederland aan de 3%-norm van het begrotingstekort kan voldoen.