Bijdrage Zorgverzekeringswet in 2014 omlaag

17 juli 2013 | Door redactie

In de evaluatie van de Wet uniformering loonbegrip staat dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) in 2014 omlaag gaat. De nieuwe tarieven voor 2014 zullen op Prinsjesdag worden bekendgemaakt.

Door de komst van de Wet uniformering loonbegrip is de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW op de schop gegaan. Sinds 1 januari 2013 houdt u de bijdrage niet meer in op het nettoloon van de werknemer en hoeft u de bijdrage ook niet meer bruto te vergoeden. In plaats daarvan betaalt u nu een werkgeversbijdrage ZVW. Dit heeft een blijvend voordeel voor werknemers opgeleverd: die hoeft nu immers geen loonbelasting/premie volksverzekeringen meer over de bijdrage ZVW te betalen. De werkgever neemt de bijdrage (in veruit de meeste gevallen) voor zijn rekening.

Maximumbijdrageloon al in 2012 flink verhoogd

Vooruitlopend op de komst van de Wet uniformering loonbegrip was per 1 januari 2012 het maximumbijdrageloon voor de ZVW al flink verhoogd van € 33.427 in 2011 naar € 50.056 in 2012. Tegelijkertijd werd het tarief van de bijdrage ZVW verlaagd van 7,75% naar 7,1%.
In 2013 bedraagt het maximumbijdrageloon € 50.853 en staat het percentage voor de werkgeversbijdrage ZVW weer op 7,75%.

Extra opbrengsten door ingrepen in de ZVW

Uit de recente evaluatie van de Wet uniform loonbegrip (pdf) is gebleken dat al deze ingrepen in de Zorgverzekeringswet hebben geleid tot extra opbrengsten. Die worden in 2014 teruggesluisd naar de werkgevers door het tarief van de bijdrage ZVW te verlagen. In het Belastingplan 2014, dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, zullen waarschijnlijk de precieze tarieven staan. Meer over de evaluatie las u al in het bericht ‘Wet uniformering loonbegrip onder de loep’.