Buitenlandse werknemer sneller in administratie

20 september 2016 | Door redactie

Het wordt voor buitenlandse concernonderdelen makkelijker en goedkoper om werknemers bij een Nederlands concernonderdeel te laten werken. De regels om de buitenlandse werknemer aan de Nederlandse loonadministratie toe te voegen worden versoepeld.

Een organisatie die in meerdere landen werkzaam is, krijgt te maken met de nodige rompslomp. In de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (tool) staat een maatregel die deze rompslomp moet verminderen. Zo moet het voor werkgevers eenvoudiger en goedkoper worden om werknemers die werkzaam zijn voor een buitenlands concernonderdeel in Nederland op te nemen in de loonadministratie. De inhoudingsplicht voor de loonbelasting kan namelijk gemakkelijker worden verlegd. 

Alleen bij bemiddeling wordt inhoudingsplicht verlegd

In principe is een buitenlands concernonderdeel in Nederland inhoudingsplichtig als er een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger in Nederland is. De buitenlandse organisatie moet dan een Nederlandse loonadministratie opzetten en zich bij de loonaangifte houden aan dezelfde regels als Nederlandse werkgevers. Op dit moment kan die inhoudingsplicht alleen verlegd worden naar het Nederlandse concernonderdeel als het buitenlandse concernonderdeel bemiddeld heeft bij de tewerkstelling (tool) van de werknemer in Nederland. 

Gezamenlijk verzoek aan Belastingdienst is nodig

Op Prinsjesdag 2016 is voorgesteld om de bemiddelingsregel te laten vervallen. Hierdoor kan elk buitenlands concernonderdeel dat inhoudingsplichtig is, de inhoudingsplicht verleggen naar een Nederlands concernonderdeel dat bereid is om die plicht over te nemen. Zij moeten daarvoor samen een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Deze maatregel zorgt voor een vereenvoudiging voor internationale concerns en voor een kleine vereenvoudiging voor de Belastingdienst.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.