Compensatie kosten door uniform loonbegrip

6 juli 2011 | Door redactie

De uniformering van het loonbegrip per 2013 levert dan wel een overzichtelijker loonstrookje op, maar de werkgeverslasten zullen wel stijgen, vooral voor ondernemingen die veel werknemers met een laag loon hebben. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft compenserende maatregelen beloofd, al weet hij nog niet hoe hij die gaat vormgeven.

In het bericht ‘Eerste Kamer stemt in met uniform loonbegrip’ kon u lezen dat de Wet uniformering loonbegrip hoogstwaarschijnlijk in 2013 van kracht wordt. Als het zo ver is, worden de grondslagen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) gelijkgetrokken. Dat moet voor werknemers een eenvoudiger loonstrookje opleveren, en voor werkgevers minder lasten.

Werkgeverslasten bij lage inkomens omhoog

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) gaan de werkgeverslasten door de komst van het uniform loonbegrip juist stijgen. De loonkosten zullen door de ingreep namelijk toenemen en daar wordt de werkgever de dupe van. De maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW wordt verhoogd tot hetzelfde niveau als het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen. En de franchise voor de WW-premie komt te vervallen. Vooral ondernemingen met veel werknemers met een relatief laag loon zullen nadelige gevolgen ondervinden.

Anderhalf jaar voor een simpeler alternatief

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft beloofd om de kostenstijging op de één of andere manier te compenseren, zodat de maatregel in elk geval gemiddeld gezien lastenneutraal is. Hoe hij dat wil gaan aanpakken, weet hij nog niet.
Zoals u in februari al in het bericht ‘Geen compensatie bij uniform loonbegrip’ kon lezen, stelde de uitzendbureaubranche begin dit jaar voor om hiervoor een zogenoemd vereveningsfonds in te stellen. Weekers vindt deze oplossing echter te ingewikkeld. Hij heeft nog zo'n anderhalf jaar de tijd om met een simpeler alternatief te komen.