Deels onbelaste uitkering levensloop mogelijk

30 november 2012 | Door redactie

Als er bij uw onderneming nog werknemers met een restsaldo van hun levensloopregeling zijn die dit jaar al niet meer mogen inleggen, dan moet u het restant per 1 januari 2013 bij hun loon tellen. Door een amendement op het Belastingplan 2013 is het wel toegestaan dat u 20% van het restsaldo onbelast uitkeert.

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2013 heeft de Tweede Kamer een aantal aanpassingen laten maken. Eén van de amendementen betrof de levensloopregeling. Werknemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed van € 3.000 of meer hadden, mogen dit tegoed ook voor andere doelen gebruiken. De uitbetaling is dan wel helemaal belast.
Alleen als zij in het jaar 2013 hun volledige levensloopaanspraken – inclusief in het verleden opgebouwde levensloopverlofkorting – in één keer opnemen, hoeft u van het tegoed dat op 31 december 2011 op hun levenslooprekening stond, maar 80% in de loonheffingen te betrekken. Alles wat de werknemer daarna heeft ingelegd, moet u wel volledig belasten.

Levensloopregeling loopt ten einde

In hetzelfde amendement is opgenomen dat de toekomst van de levensloopregeling wordt beperkt. Als de Eerste Kamer met de nieuwe regels instemt, is de levensloopregeling per 1 januari 2022 ten einde. Wie op 31 december 2011 een tegoed had van € 3.000 of méér mag nog tot en met 31 december 2021 blijven levenslopen.