Dga krijgt geen compensatie voor Wet ULB

25 september 2013 | Door redactie

Sinds 1 januari 2013 is de Wet uniformering loonbegrip (Wet ULB) van toepassing. Bij de behandeling van deze wet werd al duidelijk dat u als dga tot een groep belastingplichtigen behoort voor wie de invoering ongunstig uitpakt. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft nu in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat u voor dit inkomensverlies niet wordt gecompenseerd.

Staatssecretaris Weekers schrijft in zijn brief (pdf) dat het compenseren van dga's, zodat zij er door de Wet ULB niet meer dan 1,5% op achteruit gaan, € 3,5 miljard zou kosten. Ook blijkt volgens hem uit de evaluatie van de wet dat de daadwerkelijke koopkrachteffecten nog binnen de grenzen vallen die de Tweede Kamer aanvaardbaar vindt. Weekers ziet vooralsnog dan ook geen aanleiding om dga’s te compenseren.

Dga ondervindt nadeel van invoering Wet ULB

Als dga ondervindt u nadelige gevolgen van de invoering van de Wet ULB omdat u geen voordeel heeft van het hervormen van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Tegelijkertijd ondervindt u wél nadeel van het terugnemen van dit voordeel via het aanvullende pakket maatregelen. Weekers geeft in zijn brief aan dat u hiervoor niet wordt gecompenseerd, omdat u in 2008 al profijt heeft gehad van het vervallen van de belaste vergoeding voor de ZVW voor dga’s. Sindsdien vallen dga’s die niet zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen onder het lage tarief voor de ZVW, wat vóór de komst van de Wet ULB betekende dat de bv hun bijdrage ook niet meer aan hen hoefde te vergoeden.

Wet ULB moet administratieve lasten verminderen

De Wet ULB is ontwikkeld om de administratieve lasten van uw bv te verminderen, maar vooral ook om de loonstrook van uw werknemers overzichtelijker te maken. De wet regelt dat uw bv voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de ZVW en de premies werknemersverzekeringen voortaan dezelfde heffingsgrondslag gebruikt. Wat loon is voor de premies werknemersverzekeringen, is nu dus ook altijd loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de ZVW, en andersom.