Eerdere publicatie jaarrekening voorkomen

7 februari 2013 | Door redactie

Sinds 1 oktober 2012 is de flex-bv van kracht. De flex-bv maakt het voor bestuurders die ook aandeelhouder zijn, eenvoudiger om de jaarrekening vast te stellen. Door de invoering van de flex-bv, wordt de termijn van publicatie van de jaarrekening echter ook vervroegd.

In het bericht ‘U kunt uw jaarrekening tot 31 juli deponeren’ kon u al lezen dat ondernemingen hun jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben twee maanden de tijd om de opgemaakte jaarrekening vast te stellen. Daarna moet de jaarrekening gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Zijn er bijzondere omstandigheden dan kan de algemene vergadering van aandeelhouders voor maximaal zes maanden uitstel geven voor het opmaken van de jaarrekening. Voor boekjaar 2012 moet de jaarrekening van uw onderneming uiterlijk 13 maanden – uiterlijk 31 januari 2014 – opgesteld, vastgesteld en gedeponeerd zijn bij de KvK.

Pas statuten aan om eerdere publicatie te voorkomen

Met de komst van de nieuwe wet sinds 1 oktober 2012 is deze termijn gewijzigd. Deze wijziging geldt overigens alleen als alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn. Uw onderneming moet de jaarrekening dan al uiterlijk 30 november 2013 opgemaakt en ondertekend hebben door de bestuurders. De jaarrekening moet dan uiterlijk 8 december 2013 – binnen acht dagen na ondertekening – gedeponeerd zijn. Wilt u voorkomen dat u de jaarrekening eerder moet publiceren, geef dan duidelijk aan, pas uw statuten dan aan en bepaal uitdrukkelijk dat de jaarrekening niet wordt vastgelegd door ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders.