Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2013

20 december 2012 | Door redactie

Na de instemming van de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het Belastingplan 2013 en de overige fiscale maatregelen. De meeste wijzigingen zullen per 1 januari 2013 ingaan.

U kunt in 2013 te maken krijgen met de volgende maatregelingen en wijzigingen uit het Belastingplan:

  • Het tarief voor de eerste schijf in box 1 stijgt van 33,1% naar 37%. Het tarief voor box 2 voor de dividendbelasting blijft onveranderd.
  • De CO2-grenzen voor de bijtelling worden verder aangescherpt.
  • De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt verruimd van 1,4% naar 1,5% van de fiscale loonsom.
  • U kunt alleen nog in 2013 de afdrachtvermindering onderwijs toepassen. In 2014 wordt dit afgeschaft.
  • De afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk wordt verruimd. De loongrens van de eerste schijf stijgt naar € 200.000 met een tarief van 38%.
  • De Wet uniformering loonbegrip gaat in, waardoor er één loonbegrip is voor loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet.
  • De assurantiebelasting stijgt van 9,7% naar 21%.
  • U krijgt te maken met belastingrente in plaats van heffingsrente. 
  • Afschaffen van de thincapregeling.
  • Wijziging van de hypotheekrenteaftrek. Leningen moeten ook daadwerkelijk worden afgelost.

Tarieven voor 2013

Daarnaast houdt het ministerie van Financiën bij het vaststellen van de tarieven voor 2013 rekening met de inflatiecorrectie. De inflatiecorrectie voor 2013 is 1,022%. Daarnaast wijzigt volgend jaar de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 jaar naar 65 jaar en 1 maand. Bepaalde regelingen zullen hierdoor dus later ingaan.
In het januarinummer van Fiscaal Rendement kunt u de nieuwe tarieven en regels voor 2013 terugvinden.