Eerste Kamer stemt in met uniform loonbegrip

6 juni 2011 | Door redactie

Onlangs is de Eerste Kamer als laatste partij in de wetgevingsprocedure akkoord gegaan met het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip. Dat betekent dat het nu zeker is dat u voor alle loonheffingen straks met eenzelfde grondslag te maken krijgt. Zeer waarschijnlijk treedt deze wet per 1 januari 2013 in werking.

De uniformering van het loonbegrip levert een aanzienlijke lastenverlichting op. Dit komt doordat er straks nog maar één grondslag voor heffing van zowel de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet overblijft. Een loonkostenverlaging zit er echter niet in, omdat de uniformering lastenneutraal voor werkgevers en werknemers moet plaatsvinden.
Aangezien de uniformering een flinke verkorting van het bruto-nettotraject zal inhouden, komt het loonstrookje er ook eenvoudiger uit te zien. Zo’n compact loonstrookje zou u in de toekomst bijvoorbeeld zelfs per sms of tweet aan werknemers kunnen verzenden.

Alleen grondslag wordt aangepast

De loonheffing bij de werknemer en de premieheffing bij de werkgever blijven dus naast elkaar bestaan, alleen de grondslag voor deze heffingen wordt geüniformeerd.
In de komende Salaris Rendement (nummer 6, die deze week verschijnt) vindt u meer informatie over wat er precies staat te gebeuren bij de invoering van het uniforme loonbegrip. Hier vindt u ook het oude en nieuwe loonstrookje tegenover elkaar gezet, zodat u duidelijk de verschillen kunt zien.