Einde overgangsrecht levensloopregeling nadert

Nu het definitieve einde van de overgangsregeling voor de levensloopregeling nadert, is dit steeds vaker onderwerp van gesprek. Zowel demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën, alsook Forum Salaris en het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, lieten zich recentelijk uit over het naderende einde van de overgangsregeling.

8 april 2021 | Door redactie

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen over de levensloopregeling onder meer aangegeven dat er geen langere overgangsperiode komt voor de levensloopregeling vanwege corona. De levensloopregeling is sinds 1 januari 2012 niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers en de bestaande deelnemers hebben tien jaar lang kunnen vooruitlopen op afschaffing van de levensloopregeling per 1 januari 2022. De keuze om het fictieve genietingsmoment twee maanden te vervroegen naar 1 november 2021, is volgens de staatssecretaris vooral gemaakt voor de deelnemers, in verband met de heffing in box 3. Zij hoeven dan voor de berekening van de belasting in box 3 over 2022 niet uit te gaan van de waarde van de levensloopaanspraak vóór loonheffing. 

Update handreiking opname levenslooptegoed in aangifte

Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst, heeft de handreiking over hoe een werkgever de opname van levenslooptegoed verwerkt in de aangifte loonheffingen geactualiseerd. De verwerking hangt af van de leeftijd van de werknemer die het tegoed opneemt: is hij geboren ná 1959, of juist in 1959 of daarvoor (en dus 61 jaar of ouder op 1 januari 2021). Als er op 1 november 2021 nog levenslooptegoed op de levenslooprekening van de werknemer staat, wordt de werknemer geacht op dat moment het levenslooptegoed te genieten. Niet de werkgever, maar de levensloopinstelling verwerkt dit in de aangifte loonheffingen. Ook hierover heeft Forum Salaris een handreiking gepubliceerd, onder de naam Levenslooptegoed 2021 via levensloopinstelling. 

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen beantwoordt nieuwe vragen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft onlangs twee nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd over het overgangsrecht van de levensloopregeling. Het eerste antwoord gaat over de gevolgen die de wijziging van het vervroegde genietingsmoment naar 1 november 2021 heeft voor eerder gemaakte afspraken over het opnemen van het levensloopverlof in november en december 2021. Daarnaast behandelt het CAP de gevolgen van het beëindigen van het overgangsrecht voor de levensloopregeling voor de mogelijkheid van pensioenopbouw tijdens levensloopverlof.