Evaluatie uniformering loonbegrip in juli 2017

5 april 2017 | Door redactie

In een brief aan de Tweede Kamer heeft demissionair staatssecretaris Wiebes van Financiën laten weten dat de uitkomsten van de evaluatie van de Wet uniformering loonbegrip in juli 2017 zullen verschijnen. De evaluatie zou eigenlijk in 2016 al plaatsvinden.

De Wet uniformering loonbegrip is ingevoerd per 1 januari 2013 en inmiddels dus al ruim vier jaar van kracht. In het voorjaar van 2013 beloofde de voorganger van Wiebes nog dat de wet in 2016 geëvalueerd zou worden, maar dat is niet gebeurd. In een kamerbrief over verschillende moties (pdf) heeft de demissionair staatssecretaris onlangs toegezegd dat die evaluatie er in juli 2017 alsnog zal komen.

Minder administratieve lasten

De bedoeling van de uniformering van het loonbegrip was om de administratieve lasten voor werkgevers te verlichten. Uit de evaluatie – die gehouden zal worden onder een representatieve steekproef van alle werkgevers in Nederland – moet blijken of dat daadwerkelijk het geval is.