Evaluatie Wet uniformering loonbegrip versneld

14 februari 2013 | Door redactie

Al voordat de Wet uniformering loonbegrip van kracht werd, beloofde staatssecretaris Weekers van Financiën om de wet na invoering te evalueren. Deze evaluatie moet vóór de zomer rond zijn.

De Wet uniformering loonbegrip die op 1 januari 2013 is ingegaan, heeft de nodige effecten op de loonkosten van werkgevers en de koopkracht van werknemers. Er is vóór de invoering van de wet al veel gedaan aan compensatie voor groepen werknemers die onevenredig zwaar getroffen zouden worden. Denk bijvoorbeeld aan de tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden en indirect de verhoging van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Debat over consequenties van Wet uniformering loonbegrip

De gevolgen in de praktijk waren van tevoren echter moeilijk te voorspellen. Daarom beloofde staatssecretaris Weekers al tijdens de gesprekken over de Wet uniformering loonbegrip in 2011 om de wet na de invoering te evalueren.
In januari gingen er in de Tweede Kamer stemmen op om een debat te voeren over de consequenties van de Wet uniformering loonbegrip.

Debat is zinvoller na evaluatie Wet uniformering loonbegrip

Weekers heeft inmiddels toegezegd dat hij de evaluatie van de wet vóór de zomer afgerond wil hebben. Hij wil de Kamer er vóór de augustusbesluitvorming over informeren. Het lijkt hem dan ook zinvoller om pas na de presentatie van de uitkomsten van de evaluatie over de wet te debatteren en te kijken welke groepen toch nog onevenredig grote effecten van de wet ondervinden.