Extra gegevens op model jaaropgaaf 2013

8 mei 2013 | Door redactie

De Belastingdienst heeft het model voor de jaaropgaaf voor 2013 online gezet. Daar staat extra informatie op die u standaard op elke jaaropgaaf moet vermelden. Maar dat hoeft wel pas na afloop van het kalenderjaar.

Kortgeleden heeft de Belastingdienst het model voor de jaaropgaaf 2013 (pdf) op haar website geplaatst. Hier zijn ten opzichte van 2012 twee nieuwe rubrieken aan toegevoegd: ‘Totaal premies werknemersverzekeringen’ en ‘Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet’. Deze informatie moet u namelijk op de jaaropgaaf over 2013 voor het eerst opnemen. Zoals u al in het bericht ‘Nieuwe regels voor de loonheffingen online’ kon lezen, moet dit de werknemer inzicht geven in de bedragen die uw onderneming voor hem betaalt.

Jaaropgaaf is vormvrij

U kunt het model van de Belastingdienst als uitgangspunt nemen voor de jaaropgaaf die u aan werknemers verstuurt, maar u mag het overzicht ook in een andere vorm presenteren, zolang alle noodzakelijke informatie er maar op staat.

Nieuwe rubrieken in 2013 leeglaten

De nieuwe informatie op de jaaropgaaf van 2013 is pas verplicht als u de jaaropgaaf na afloop van het kalenderjaar aan de werknemer verstrekt. Deelt u de jaaropgaaf aan bepaalde werknemers vóór het eind van het jaar uit, bijvoorbeeld omdat zij in de loop van 2013 uit dienst gaan, dan mag u de nieuwe rubrieken leeg laten.