Flexwerkers moet u soms dubbel betalen

8 mei 2013 | Door redactie

Als uw onderneming een oproepkracht vaker dan eens per dag inzet, kost u dat minimaal drie uur per oproep. Het maakt zelfs niet uit dat er dan eventueel sprake van kan zijn dat uw onderneming dan sommige uren dubbel betaalt.

Een oproepkracht gaat pas werken op het moment dat uw onderneming hem oproept. Hij ontvangt geen vast maandloon. Er gelden wel enkele extra wettelijke regels. Zo heeft een oproepkracht recht op minimaal drie uur loon per keer dat hij wordt opgeroepen. Er moet dan wel sprake zijn van een nul-urencontract of van een contract voor minder dan 15 uur per week, waarin niets is vastgelegd over de werktijden. 

Flexwerker vaker op een dag oproepen

Als een flexwerker meer dan eenmaal per dag werd opgeroepen, was u slechts verplicht om één keer minimaal drie uur te betalen. Onlangs wees de Hoge Raad vonnis in een zaak die door een taxichauffeur (als oproepkracht) werd aangespannen. Uit dat vonnis blijkt dat de Hoge Raad het met de bestaande uitleg van de wet niet eens is en de wet zelfs uitlegt ten gunste van de oproepkrachten. Uw onderneming moet daarom voor elke oproep minimaal drie uur betalen. Het maakt niet uit of dat meerdere keren per dag is en evenmin dat bepaalde uren elkaar overlappen en er van dubbele betaling sprake kan zijn.

Kabinet geeft flexwerkers meer rechten

Uit het sociaal akkoord dat het kabinet vorige maand met werkgevers en werknemers sloot blijkt dat het kabinet flexwerkers meer rechten toe wil kennen. Deze uitspraak sluit goed op dat standpunt aan. In het sociaal akkoord staat ook nog dat oproepkrachten sneller een vast contract moeten gaan krijgen en dat in een tijdelijk contract geen concurrentiebeding afgesproken mag worden.

Hoge Raad, 3 mei 2013, LJN: BZ2907