Geef vóór 1 februari derdenbetalingen uit 2020 door

Als een werkgever in 2020 zogenoemde uitbetalingen aan derden heeft gedaan, moeten die voor 1 februari 2021 zijn doorgegeven aan de Belastingdienst. Zo’n IB47-melding moet via het gegevensportaal gebeuren.

18 januari 2021 | Door redactie

Werkgevers mogen derdenbetalingen doorgeven wanneer het hen uitkomt, ook steeds per maand, zolang alle betalingen uiteindelijk vóór 1 februari van het volgende jaar bij de Belastingdienst bekend zijn. Betalingen uit 2020 moeten dus vóór 1 februari 2021 gemeld zijn. Derdenbetalingen zijn betalingen voor bepaalde werkzaamheden en diensten. 

Melden uitbetaalde bedragen aan derden gaat digitaal

Veelvoorkomende voorbeelden hiervan zijn betalingen aan freelancers voor schoonmaak, onderhoud, verbouwingen en betalingen aan sprekers en auteurs. De Belastingdienst moet op de hoogte zijn van deze betalingen aan derden, die:

  • niet bij de organisatie in dienstbetrekking zijn;
  • de werkzaamheden of diensten niet uitvoeren als ondernemer.

Werkgevers kunnen ook doorgeven dat zij een jaar geen betaling hebben gedaan, of dat ze definitief geen betalingen aan derden meer gaan doen. Elke werkgever die hiermee te maken krijgt, moet zich bij de Belastingdienst aanmelden via een aanmeldformulier op het gegevensportaal van de Belastingdienst. 

Nieuwe regelgeving voor derdenbetalingen

Halverwege 2020 informeerde staatssecretaris van Financiën Vijlbrief de Tweede Kamer over het voornemen nieuwe regelgeving in te voeren op basis waarvan werkgevers gegevens over uitbetalingen voor werkzaamheden en diensten inclusief het burgerservicenummer (bsn) moeten aanleveren. Deze nieuwe renseigneringsstroom zal bij inwerkingtreding pas voor het eerst per 1 januari 2022 gaan plaatsvinden, omdat de gegevens over 2021 na afloop van het kalenderjaar en uiterlijk op 31 januari 2022 moeten worden aangeleverd. De maatregel – waarvan op dit moment alleen een conceptbesluit is gepubliceerd – zal in werking treden bij koninklijk besluit. Zover is het nog niet.

Bijlagen bij dit bericht