Geen crisisheffing over levensloopopname

20 maart 2013 | Door redactie

Uw onderneming is geen pseudo-eindheffing hoog loon verschuldigd over loon dat u bij de werknemer moet belasten vanwege een opname uit zijn levensloopspaarpot. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs bekendgemaakt.

Sinds de invoering van de Wet uniformering loonbegrip is een opname uit de levensloopregeling loon voor alle loonheffingen. Als de werknemer levenslooptegoed opneemt, moet u dit dus bij zijn loon tellen en er loonbelasting/premie volksverzekeringen, werkgeversheffing ZVW en premies werknemersverzekeringen over berekenen. Zie ook het bericht ‘Opname uit levensloop wordt belast loon’.

Bij opheffing levensloopregeling maar 80% belast

Alleen als de werknemer in 2013 zijn volledige levenslooptegoed opneemt, hoeft u maar 80% van dit tegoed in de loonheffingen te betrekken. Hierover las u al in het bericht ‘Bij opheffing levensloopregeling 20% onbelast’. Deze maatregel is in het leven geroepen om opname van het levensloopsaldo te stimuleren. De verwachting is dan ook dat veel werknemers met een hoog loon dit jaar van deze mogelijkheid gebruikmaken.

In 2014 opnieuw crisisheffing hoog loon betalen

Ook volgend jaar staat de extra crisisheffing weer in de plannen van de regering, zoals u al kon lezen in het bericht ‘In 2014 weer crisisheffing hoog loon betalen’. Als uw onderneming door de opname van het levensloopsaldo volgend jaar plotseling pseudo-eindheffing hoog loon verschuldigd zou zijn, zou dat voor u een reden kunnen zijn om levensloopopname juist te ontmoedigen. Om dit scenario op voorhand te voorkomen, heeft staatssecretaris Weekers het levenslooploon uitgesloten van loon waarover uw onderneming de crisisheffing verschuldigd is.