Geen inflatiecorrectie voor heffingskortingen

13 december 2012 | Door redactie

Volgend jaar zal de regering de heffingskortingen niet indexeren. Door de bezuinigingen en de invoering van de Wet uniformering loonbegrip wijzigt de hoogte van de heffingskortingen echter wel.

Uit bezuinigingsoverwegingen corrigeert de regering de heffingskortingen voor 2013 niet voor de inflatie. De regering heeft echter besloten om de heffingskortingen toch aan te passen om zo de gevolgen (positief of negatief) van de invoering van het uniform loonbegrip te beperken.

Afbouw arbeidskorting hoge inkomens

Deze wijzigingen hebben vooral gevolgen voor de hogere inkomens. De algemene heffingskorting zal in 2013 iets lager worden en uitkomen op een bedrag van € 2.001. Voor de arbeidskorting gaat er een hogere afbouw gelden voor hoge inkomens. De afbouw was in 2012 1,25% van het inkomen boven de € 45.178 en zal stijgen naar 4% van een inkomen boven de € 40.248. Op dit moment is die afbouw maximaal € 78 en die zal in 2013 stijgen naar maximaal € 1.173. Hogere inkomens krijgen zo een lagere arbeidskorting.

Ouderenkorting omhoog

Door de invoering van het uniform loonbegrip stijgt de ouderenkorting. Op dit moment is die nog € 762, maar de korting zal stijgen naar € 1.032 per jaar. Deze ouderenkorting geldt voor ouderen met een inkomen van maximaal € 35.450. Er komt in 2013 een aparte ouderenkorting van € 150 voor inkomens boven de € 35.450.

Salarissoftware berekent hoogte heffingskortingen

U hoeft meestal niet zelf de hoogte van deze heffingskortingen te bepalen. Gebruikt u een salarispakket dan zal deze software automatisch de hoogte van de heffingskorting voor u berekenen. In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de verschillende heffingskortingen.

Heffingskortingen 2013