Geen loonheffing bij verstrekking iPad

2 oktober 2014 | Door redactie

Onder de oude regels kunt u als ondernemer aan uw werknemer een iPad geven als de werknemer de iPad voor meer dan 10% zakelijk gebruikt. Onlangs oordeelde Gerechtshof Amsterdam dat u een iPad niet als computer moet beschouwen (meer dan 90% zakelijk gebruik), maar als een communicatiemiddel.

In deze zaak ging het om een bv die in december 2010 een iPad aan de werknemers verstrekte. De bv diende een aangifte loonbelasting/premie volksverzekeringen in voor een bedrag van € 323.687, maar maakte wel direct bezwaar. In een eerdere uitspraak had de Rechtbank Haarlem geoordeeld dat bij een iPad de communicatiefunctie geen centrale rol speelt. De iPad was daardoor geen communicatiemiddel, maar een computer. Voor een onbelaste verstrekking moesten de werknemers de iPad voor meer dan 90% zakelijk gebruiken. Dat was niet het geval, dus was de eindheffing van € 323.687 volgens de rechtbank terecht. 

Touchscreen is kenmerkend voor de iPad

De bv ging in hoger beroep bij Gerechtshof Amsterdam. Het gerechtshof gaf aan dat een iPad zowel kenmerken heeft van een communicatiemiddel (bijvoorbeeld skype) als kenmerken van een computer (bijvoorbeeld het verwerken van teksten). Een iPad heeft echter geen gewoon toetsenbord, maar maakt gebruik van een touchscreen. Het beeldscherm en de invoermogelijkheden waren te beperkt voor langdurig gebruik als computer. Bij gebruik als communicatiemiddel speelden deze beperkingen bijna geen rol. De verstrekte iPads waren daarom volgens het gerechtshof ook geen computer, maar een communicatiemiddel. Uit onderzoek bleek dat de werknemers de iPad voldoende zakelijk (meer dan 10%) gebruikte. De bv kon de iPads dus onbelast verstrekken aan de werknemers en kreeg de betaalde belasting terug.
Gerechtshof Amsterdam, 25 september 2014, ECLI (verkort): 3946